HIV Functional Cure

ภาวะ HIV สงบ / หมดฤทธิ์HIV Function Cure ภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์

เป็นภาวะที่นักวิจัยและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีนักวิจัยทีมใดทำให้เกิด ภาวะ HIV สงบ ในผู้ติดเชื้อได้สำเร็จเลย   ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าคณะนักวิจัย Operation BIM เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่ทำให้เกิดภาวะ HIV สงบ ในผู้ติดเชื้อสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

ด้วยข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครและผู้บริโภคที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้คณะนักวิจัยฯ มั่นใจว่าจะมีผู้ที่เกิดภาวะ HIV สงบ หรือ HIV หมดฤทธิ์ จะเพิ่มขึ้นอีกและการเกิดภาวะ HIV สงบ นี้จะช่วยให้ผู้ที่ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด HIV จากพืชกินได้ของ APCO หรือที่เรียกว่านวัตกรรม APCOcap นั่นเองภาวะ HIV สงบ รายแรกของโลกนี้พบว่าเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันผู้ติดเชื้อที่มีภาวะ HIV สงบ รายที่ 1 นี้ มีคุณภาพชีวิตปกติต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว

ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่อง ด้วยการตรวจครั้งที่ 10 ของอาสาสมัครรายแรกในโครงการ APCO LIFE FITNESS CHALLENGE ที่เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ โดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย APCOcap และไม่ใช้ยาต้าน

็HIV Function Cure หรือ ภาวะ HIV สงบ (รายที่ 3 ของโลก) ที่เกิดภาวะสงบได้ในเวลาเพียง 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ยืนยันภาวะ HIV สงบ ด้วยการตรวจต่อเนื่อง

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map