HIV functional cure
HIV หมดฤทธิ์

HIV หมดฤทธิ์

HIV Functional Cure
ภาวะ HIV สงบ / หมดฤทธิ์

HIV Function Cure ภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์

เป็นภาวะที่นักวิจัยและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีนักวิจัยทีมใดทำให้เกิด ภาวะ HIV สงบ ในผู้ติดเชื้อได้สำเร็จเลย   ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า “คณะนักวิจัย Operation BIM เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่ทำให้เกิดภาวะ HIV สงบ ในผู้ติดเชื้อสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก”

" ด้วยข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครและผู้บริโภคที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คณะนักวิจัยฯ มั่นใจว่าจะมีผู้ที่เกิดภาวะ HIV สงบ หรือ HIV หมดฤทธิ์ จะเพิ่มขึ้นอีกและการเกิดภาวะ HIV สงบ นี้จะช่วยให้ผู้ที่ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด HIV จากพืชกินได้ของ APCO หรือที่เรียกว่า ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO นั่นเอง "
ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
หัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM

ปัจจุบัน ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ ทีมงาน APCO ดูแลและช่วยให้เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์ หรือ HIV functional cure มี 2 กลุ่มคือ

ผู้ติดเชื้อ HIV ใหม่ ที่ไม่เคยใช้ยาต้าน

APCO ได้เปิดรับผู้ติดเชื้อใหม่ที่ยังไม่ได้รับยาต้านเข้าร่วมโครงการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ร่วมกับปฏิบัติตามคำแนะนำ ทำให้จนถึงปัจจุบัน
มีผู้ติดเชื้อใหม่ ที่ไม่เคยใช้ยาต้าน ‘ตรวจไม่พบเชื้อ’ แล้ว 8 ราย

ผู้ติดดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านมาแล้วและต้องการหยุดยาต้าน

เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านมาหลายปีแล้ว เข้ามาปรึกษา APCO เพราะต้องการลดการใช้ยาต้าน ทางผู้เชี่ยวชาญจึงได้แนะนำในช่วงแรกให้ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด ควบคู่ยาต้านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายขึ้นมาก่อน จึงค่อยๆลดยาต้าน ถึงหยุดยาต้าน

APCO เปิดให้คำปรึกษาพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ให้เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์

ถ้าคุณเป็นผู้ติดเชื้อ HIV อย่าพลาด!! APCO เปิดให้คำปรึกษาพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ให้เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์