นวัตกรรม APCOcap

ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย เซลล์ T พิฆาต


ทำให้ HIV หมดฤทธิ์

ช่วยเพิ่ม CD4 ในผู้ที่ไม่สามารถเพิ่มได้ด้วยผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส

กระตุ้นเซลล์ T พิฆาต ให้กำจัดเชื้อ HIV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดผลข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส

เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ทุกระยะ


ด้วยผลงานของคณะนักวิจัย Operation BIM มากว่า 30 ปีเมื่อภูมิคุ้มกันบำบัดสามารถทำให้เกิดภาวะ HIV สงบ และอาจกำจัดเชื้อ HIV ได้ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา นักวิจัยผู้ใฝ่ฝันจะพิชิตเชื้อ HIV


นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามค้นหาวิธีการที่ทำให้เชื้อ HIV อยู่ในภาวะสงบ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำสำเร็จแล้วเป็นครั้งแรก โดยใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ (Plant- based Immunotherapy for HIV) ที่ทำให้เชื้อ HIV ตรวจไม่พบแล้ว หรืออาจจะไม่มีเหลือเลย จนเกิดภาวะที่เรียกว่า ‘ภาวะ HIV สงบ’ หรือ ‘HIV Functional Cure’ ที่ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติต่อเนื่อง

APCOCap

ภาวะ HIV หมดฤทธิ์ หรือสงบ คือผู้ติดเชื้อที่ตรวจไม่พบเชื้อ HIV แล้ว (ตรวจไม่พบเชื้ออย่างต่อเนื่อง) โดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส


ภาวะ HIV สงบ รายแรกของโลกนี้พบว่าเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันผู้ติดเชื้อที่มีภาวะ HIV สงบ รายที่ 1 นี้ มีคุณภาพชีวิตปกติต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว

ผู้ติดเชื้อHIV ที่เกิดภาวะ HIV สงบรายที่ 2 ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่อง
ด้วยการตรวจ 27 ครั้งต่อเนื่องตลอด 24 เดือน โดยใช้เพียงนวัตกรรม APCOcap และไม่ใช้ยาต้านไวรัสร่วมด้วย

HIV Function Cure หรือ ภาวะ HIV สงบ (รายที่ 3 ของโลก) ที่เกิดภาวะสงบได้ในเวลาเพียง 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ยืนยันภาวะ HIV สงบ ด้วยการตรวจต่อเนื่อง

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 4 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 8 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 5 เกิดภาวะ HIV สงบ โดยใช้เวลาเพียง 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap โดยผู้ที่เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์รายนี้ตัดสินใจไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากไม่ต้องการรับผล

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 6 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 5 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสุขภาพโดยรวมยังอยู่ใน.

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 7 ก่อนเข้าโครงการเกิดปัญหาติดเชื้อฉวย มีค่า VL 2,532,199 copies/ml และ CD4 = 4 cells/cu.mm. ด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงยังไม่รับยาต้านไวรัส หลังได้ใช้นวัตกรรม APCOcap

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 8 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 1 ปี หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap โดยยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากสุขภาพโดยรวมยังปกติและไม่ต้องการรับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

APCOCap

ทำไมนวัตกรรม APCOcap จึงเพิ่ม CD4 ได้ ?

เพราะนวัตกรรม APCOcap เพิ่ม Th17 ได้ 500% ซึ่ง Th17 คือ CD4 ชนิดหนึ่งที่เชื้อ HIV ทำลายมากกว่า CD4 ชนิดอื่น เมื่อ Th17 เพิ่มมากขึ้น CD4 ก็เพิ่มขึ้น

* จากการศึกษาเมื่อปี 2010-2013 พบว่าเชื้อ HIV ทำลายเซลล์ CD4 โดยเฉพาะตัว Th17 มากที่สุด* คณะนักวิจัย Operation BIM พบว่านวัตกรรม APCOcap กระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th17 ได้ 500% ในระยะเวลาเพียง 15 วัน และข้อมูลงานวิจัยในต่างประเทศยืนยันว่าการเพิ่มขึ้นของ Th17 สามารถควบคุมการแพร่ของ HIV ได้

ผลการเพิ่ม CD4 จากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย

นวัตกรรม APCOcap ช่วยลดผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส ได้...

จากการติดตามผู้ใช้นวัตกรรมของเรา พบว่าสามารถช่วยลดผลข้างเคียง และช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติ ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัสหรือใช้มานานแล้วก็ตาม

ประสบการณ์ผู้ใช้ 128 ราย
APCOCap

ข่าวการนำเสนองานวิจัยของ APCOcap ในงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 44

 
 

ช่วยผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายให้กลับมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติ

APCOCap

ผู้ป่วย AIDS ที่ CD4 เหลือ 0
และติดเชื้อฉวยโอกาส

จนเกือบเสียชีวิตจากสารพันโรค และเคลื่อนไหวได้แค่แขนขวาและศีรษะเท่านั้น

หลังได้ใช้นวัตกรรม CD4 เพิ่มเป็น 377 ปัญหาสุขภาพที่เคยมีหายไป และเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วนอีกครั้ง ปัจจุบันเริ่มเดินได้และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ผู้ให้สัมภาษณ์ ยินดีไม่ปกปิดใบหน้า

ผู้ป่วย AIDS CD4 เหลือ 16 และเป็นเนื้อร้ายที่สมอง

เนื้อร้ายที่สมองทำให้ตาซ้ายบอดและลามไปช่องท้อง ไขสันหลัง เดินไม่ได้ถูกบอกว่าจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตหลังจากใช้นวัตกรรมมี CD4 เพิ่มขึ้น สุขภาพก็ดีขึ้น ปัจจุบันเดินได้ กลับไปทำงานได้ และมีคุณภาพชีวิตเป็นปกติ

 

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 APCOCap
 APCOCap

โครงการ CSR ของ APCO

ที่บ้าน Gerda จังหวัด ลพบุรี

APCO ได้ให้นวัตกรรม APCOcap แก่เด็กผู้ติดเชื้อ HIV 17 คน ที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว แต่มีโรคแทรกซ้อน เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย และมะเร็ง

ในเวลา 12 เดือน ทุกคนมี CD4 เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย 67.34%

APCOCap

NIA ได้ประกาศให้นวัตกรรม APCOcap เป็นนวัตกรรมของชาติไทย

ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

รางวัลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Best CEO Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

Most Improved Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

Most Improved Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

Best CEO Awards 2015

Best Company Performance Awards 2015


นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO และ นวัตกรรม APCOcap" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map