วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ศ ดร พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ Hotline สายสุขภาพ ออกอากาศทางช่อง Nation 22 ในหัวข้อเรื่อง “ภูมิคุ้มกันบำบัด ดูแลปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง”


 

ทุกวันนี้หลายคนคิดว่าโรค HIV/AIDS นี้ลดน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่มีแล้ว ซึ่งเข้าใจผิดนะคะ แต่ละปีนั้นประเทศไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ปีละประมาณ 15,000 คน นั้นหมายความว่าประมาณ 1 ชั่วโมง หลังเราคุยกันจนจบจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ ทุกวันนี้เราใช้ยาต้าน ในการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  แต่ ณ วันนี้มีการพูดถึงอย่างมากในบ้านเราและต่างประเทศเกี่ยวกับนวัตกรรม “ภูมิคุ้มกันบำบัด” โดยการใช้พืชกินได้เป็นธัญพืชและผลไม้ 5  ชนิด โดยมี มังคุดเป็นตัวหลัก ซึ่งนักวิจัยคนไทยเป็นผู้คิดค้นทดลอง มีผลการวิจัยและผลของอาสาสมัครออกมาอย่างต่อเนื่อง  เราจะมาอัพเดทว่าท่านทำงานตรงนี้ไปถึงไหนแล้ว  พราะต่างประเทศเค้ายอมรับเกี่ยวกับผลการวิจัย นวัตกรรม “ภูมิคุ้มกันบำบัด”  สำหรับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ที่เป็นโรคเอดส์ด้วย พบกับนักวิจัย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ที่จะมาเปิดเผยทุกอย่างว่าทำไมผลการวิจัยชิ้นนี้ถึงประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากประเทศจีน


ก่อนไปจีนงานวิจัยนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2558


การร่วมไม้ร่วมมือนี้ไปในรูปแบบ “ลูกจีนโพ้นทะเลกลับไปช่วยบ้านเกิดของบรรพบุรุษ”  เพื่อช่วยดูแลปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ประเทศจีน ในมลฑลเหอหนานซึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้ติดเชื้ออยู่ 6,000รายโครงการนี้เกิดขึ้นจากพันธมิตรจีนที่ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทย จึงอยากจะให้เรานำ นวัตกรรม APCOcap ไปทดสอบในประเทศจีนเป็นเชิงการวิจัยร่วมกันระหว่างจีนไทย เราก็ได้มีการเซ็นสัญญากันเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หลังจากที่พบว่าการทดสอบของเราที่ประเทศจีนประสบความสำเร็จในกรณีของผู้ติดเชื้อ HIV ที่เขากลัวที่สุดคือการที่ CD4 ต่ำกว่า 200 cell/cu.mm. ก็คือภูมิคุ้มกันเค้าด้อยลงไปจนกระทั่งติดเชื้อเอดส์นะครับ  ซึ่ง HIV เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะทำลายเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันจนกระทั่งภูมิคุ้มกันลดลงไปเรื่อยๆ แล้วโรคแทรกซ้อนก็จะเข้ามา ภูมิคุ้มกันเนี่ยเราก็จะวัดได้จากจำนวน CD4 เม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันในร่างกาย เมื่อไหร่ก็ตามที่ลดลงไปต่ำกว่า 200 ผู้ติดเชื้อ HIV ก็จะกลายเป็นผู้เป็นโรค AIDSการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ของไทยกับจีนไม่ค่อยต่างกัน จริง ๆ มันก็คล้ายกันเลย ในประเทศจีน ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ทุกรายได้ยาฟรีจากรัฐที่ซื้อมาจากต่างประเทศนะครับ เขาใช้เงินเยอะมาก นะครับเป็นแสนล้านหยวนต่อปี เพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้จะอยู่กับ Chainess FDA ของประเทศจีน ซึ่งมีอิทธิพลในการสั่งซื้อจากประเทศใดก็ได้ เราก็หวังว่า เราจะได้มีไปรับส่วนจากตรงนี้มาสักบางส่วน ถ้าหากว่าประสบความสำเร็จนะครับ และผู้ที่ติดเชื้อในโครงการทดสอบของเรา ต่างก็มีความพึงพอใจ ที่ว่าชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพดีขึ้นโดยชัดเจนครับอนาคต! เมื่อนวัตกรรม APCO cap ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวัตถุพิเศษแล้ว ในประเทศจีนและมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง ก็จะต้องมีการทำสัญญาร่วมกันต่อไป ในการไปตั้งโรงงานผลิตที่ประเทศจีน หากเป็นเช่นนั้นเราจะทำไม่ทันนะครับ ความสามารถในการผลิตของเราจะทำไม่ทันนะครับ ตอนนี้ผู้ที่ติดเฃื้อชาวจีนในโครงการทดสอบของเรา ต่างก็มีความพึงพอใจ ที่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยชัดเจนครับ


ในประเทศไทยเราได้มอบนวัตกรรมให้กลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับ อย่างที่บ้านแกร์ด้า ซึ่งมีเด็กติดเชื้ออยู่ 70 ราย เราได้ให้เด็กกลุ่มนี้ได้ใช้ฟรีมาแล้วเป็นเวลา 6 ปีเต็ม เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ติดเชื้อมาจากพ่อแม่ แล้วก็ไม่มีใครช่วยอนุเคราะห์ เราก็เข้าไปดูแลเด็กติดเชื้อกลุ่มนี้ แล้ว 17 รายแรกที่ติดเชื้อฉวยโอกาส เราก็ช่วยให้เขารอดพ้นจากปัญหาโรคฉวยโอกาสทุกรายภายในเวลา 2 – 3 เดือน นะครับ พอผ่านไป 1 ปี เด็กเหล่านี้ 17 ราย ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกราย เด็กที่เหลือในบ้านแกร์ด้า ก็บอกว่าอยากจะขอใช้บ้าง เราก็เลยกลับไปที่บ้านแกร์ด้าใหม่ แล้วก็ให้เด็กๆ 70 ราย ทั้งหมด ที่บ้านแกร์ด้าได้มีโอกาสใช้นวัตกรรมของเราฟรี จนมาตอน เข้าปีที่ 7 ครับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา ถูกควบคุมด้วยเม็ดเลือดขาว 20,000 ล้าน – 55,000 ล้านเม็ด ในเม็ดเลือดขาวเหล่านี้ มีเม็ดเลือดขาวกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า T-Cell เป็นเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันนะครับ เม็ดเลือดขาว T-Cell เหล่านี้ ที่มีโครงสร้าง CD4 อยู่ที่พื้นผิว ก็จะเรียกว่าเป็น CD4 เม็ดเลือดขาว “CD4”


CD4 นี้คือเซลล์ที่ป้องกันเรา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรา ในกรณีที่เชื้อ HIV เข้าไปในร่างกายปั๊ป มันจะเจาะเข้าไปที่โครงสร้าง CD4 ของ T-Cell เหล่านี้ เจาะเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างใน ไปเพิ่มปริมาณ เพิ่มจำนวนโดยการใช้ Copy ตัวมันเอง ด้วยเอ็นไซม์ 3 ตัว แล้วพอเพิ่มจำนวนมาก ๆ มันก็ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 เม็ดนั้น แล้วก็กระจายตัวออกมา แล้วเข้าไปเจาะเม็ดเลือดขาว CD4 ตัวอื่นๆ ทำให้ CD4 ลดลงไปเรื่อยๆ ภูมิคุ้มกันก็ลดลงไปเรื่อย ๆ HIV ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ “CD4 ต่ำ ภูมิคุ้มกันก็ลดลง” เชื้ออื่น ๆ ก็เข้ามา แล้วก็ทำให้เกิดปัญหา และเสียชีวิตในที่สุด ไม่ว่าจะเป็น TB / นิวมอเนีย / มะเร็ง /เชื้อรา เหล่านี้ ซึ่งรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันยากมาก เพราะว่าภูมิคุ้มกันเขาลดลงไปแล้ว การรักษาโรคเหล่านี้ ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันอยู่บ้าง มันก็จะยังรักษาด้วยยาได้ แต่ถ้าภูมิคุ้มกันลดลงไปในกรณีของผู้ป่วยเอดส์ มันรักษายากนะ ผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ ก็คือเสียชีวิตจากโรคฉวยโอกาสนี่แหละ
“เพราะเชื้อ HIV มันไม่ได้ฆ่าเรา มันทำลายเม็ดเลือดขาว CD4 เท่านั้น” นี่คือสิ่งที่ชัดเจน จากการที่มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดมา 20-30 ปี
ทำไมใช้นวัตกรรม APCOcap หรือ “ภูมิคุ้มกันบำบัด” แล้ว CD4 ที่มันลดลงมันกลับเพิ่มขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่เดือนสองเดือน เราบอกว่าเรามีนวัตกรรม APCOcap ที่สามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th17 ได้หลายเท่าในเวลาเพียง 15 วันจากการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน แล้วก็ Th17 เนี่ยเป็นตัวเป็นเม็ดเลือดขาวที่เชื้อ HIV ทำลายมากที่สุด เมื่อนวัตกรรมเราไปเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th17 ในร่างกายของผู้บริโภคมันก็เป็นการสู้กันโดยตรง สมมุติว่าเราเพิ่มปริมาณ Th17 ได้มากพอเราก็สู้ชนะ แล้ว Th17เนี่ยจะไปกระตุ้น เซลล์ T พิฆาต ให้ไปจัดการกับ HIV พอเชื้อลดลงไปเรื่อยๆ ภูมิคุ้มกันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ “ต่างประเทศเค้าก็ทำกันสำเร็จกันแต่ใช้วิธีเพาะนอกร่างกายซึ่งค่าใช้จ่ายสูงมาก” “ของเราใช้สิ่งที่เรากินอยู่ทุกวัน เป็นสารสกัดที่เสริมฤทธิ์กัน เพราะแบบนี้เราจึงปลอดภัยกว่า ถูกกว่ามากๆ และไม่มีผลข้างเคียง”เรามาดูผู้ใช้นวัตกรรมรายหนึ่งนะครับ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เป็นรายที่พบว่ามี Functional Cure แล้ว คือมีภาวะ HIV สงบ ผู้ติดเชื้อรายนี้เค้าไม่ต้องการที่จะใช้ยาต้านไวรัส เพราะกลัวผลข้างเคียง “เราก็บอกว่าไม่ได้นะคุณต้องใช้ หลักของสาธารณะสุขเค้าบอกว่าทุกรายต้องใช้ยาต้าน” เค้าก็บอกว่า “มันเป็นสิทธิของผม” แล้วเค้าก็มาใช้นวัตกรรมของเรา ตามข้อมูลที่ได้มา เค้ามี- เชื้อ HIV อยู่ที่ 8,814 copies cu./mm.
- CD4 อยู่ที่ 418 cu./mm.
- 3 เดือนโดยใช้นวตกรรม 4 แคปซูล/วัน CD4 เค้าก็เพิ่มขึ้น ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น แต่เชื้อ HIV เค้าก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าไม่พอ
- เราก็เปลี่ยนใหม่เป็น 9 แคปซูล/วัน CD4 เพิ่มขี้นมาเป็น 560 418 cu./mm. HIV ก็เริ่มลดละ แสดงว่าไปถูกทาง
- เราแนะนำใช้แคปซูล 9 แคปซูลต่อวันไปเรื่อยๆ พอครบ 12 เดือนครับ CD4 อยู่ที่ 668 แล้วก็ HIV ตรวจไม่พบแล้ว ไม่ได้มีการใช้ยาต้านแม้แต่เม็ดเดียว- เค้าตรวจไม่พบเชื้อเป็นเวลาต่อเนื่อง 4 ปีโดยคุณภาพชีวิตดีตลอดโดยไม่ใช้ยาต้านเลยถือว่าเป็นFunctional Cure ถือว่าภาวะ HIV สงบ เชื้อมีในร่างกายเค้าหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะวิธีตรวจในปัจจุบันทำไม่ได้


มาดูรายอื่นๆ ที่ใช้เฉพาะนวัตกรรม APCOcap ของเราพบว่าทุกรายจะมี CD4 เพิ่มขึ้น HIV ลดลงนะครับทุกๆรายเลย โดยสรุปแล้วผมยกมาตรงนี้ใน 10 รายนี่ครับ ทั้ง 10 ราย CD4 เพิ่มขี้นแล้วก็ HIV ลดลงนะครับ แล้ว 1 ใน 10 รายเนี้ยก็เกิด Functional Cure ด้วยเหมือนกัน อันนี้คือสดๆร้อนๆ ภายในปีนี้เอง (2562) เราก็มาดูให้เค้าสัมภาษณ์นะครับ 

คุณเคที่ได้ผลเร็วแบบนี้เพราะเค้าออกกำลังกายด้วย
คนที่เข้าโครงการ APCO LIFE Fitness Challenge ประการแรกทีเดียวก็ต้องบอกว่า ไม่ต้องเสียตังค์เราทำให้เค้าฟรีนะครับเพราะเป็นโครงการ CSR ของเรา แต่ต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและดูแลตัวเอง ตรงนี้เราต้องคัดกันหนักหน่อยนะครับ ต้องเป็นคนที่ CD4 สูง แล้วเชื้อ HIV ไม่มากเกินไป และต้องดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเอง เราจัดการช่วยให้เค้าเกิด HIV Functional Cure ได้นะครับ นี่คือรายแรก รายแรกนะครับ เราก็จะมีรายที่สอง รายที่สาม มาเรื่อยๆนะครับแล้วข้อมูลเหล่านี้ผมก็จะไป ใส่เข้าไปในเฟสบุ๊คของผมนะครับซึ่งเข้าไปดูติดตามได้
FB ศ.ดร.พิเชษฐ์: https://www.facebook.com/Dr.Pichaet/


HIV Functional Cure รายที่ 3


 

ในปัจจุบันในประเทศจีนการทดสอบของเราชัดเจนทุกรายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ปัจจุบันที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศก็มีการสั่งซื้อมาตลอด เค้าสั่งซื้อซ้ำ ซื้อซ้ำมาเรื่อยๆ ก็แสดงว่าเค้าพีงพอใจเราก็บอกทุกคนว่าถ้าคุณใช้นวัตกรรมนี้ คุณควรจะต้องดูแลตัวคุณเอง และควรช่วยตัวคุณสร้างภูมิด้วยนะ นวัตกรรมเราไม่ได้ไปจัดการกับ HIV ร่างกายคุณจัดการกับตัวมันเอง ด้วยการร่วมมือกับนวัตกรรมของเรา ช่วยสร้างตัวคุณให้แข็งแรง มีชาวต่างชาติเค้าสนใจนวัตกรรมแล้วเดินทางมาพบ บางรายพอผมเล่าให้ฟังเค้าร้องไห้เลย แล้วก็ใช้เลย โอเคทีนี้เราก้าวต่อไปซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการใช้นวัตกรรมนี้ก็คือช่วยเหลือคนไม่ให้เสียชีวิตจากโรคเอดส์รายนี้เป็นทั้งมะเร็งและเป็นเอดส์ระยะสุดท้าย สองโรคเลยเป็นเอดส์มาก่อนแล้วค่อยเป็นมะเร็ง เป็นมะเร็งที่สมอง ลามไปที่ช่องท้องและกระดูกสันหลัง ปัจจุบันนี้กลับไปทำงาน 18 เดือนแล้วครับ ทีนี้จัดการได้ทั้งเอดส์และมะเร็งได้ยังไงเรามาดูกันว่ากลไกในการจัดการทั้ง HIV และมะเร็งทำอย่างไร โดยสิ่งที่เรากระตุ้นขึ้นมาเรียกว่าเป็น เซลล์ T พิฆาต (killer T cell)


คุณ A
 

เซลล์ T พิฆาต กำจัดเซลล์ติดเชื้อ 

เซลล์ T พิฆาต กำจัด มะเร็ง 

เจ้า “เซลล์ T พิฆาต” มันเข้าไปกำจัด Cell มะเร็ง โดยที่ฆ่าเฉพาะ Cell มะเร็งไม่ทำลาย Cell ดี คือไม่ทำลาย Cell ปกติเลย เพราะ Cell ที่ผิดปกติจะมีแอนติเจน (Antigen) มีตำหนิที่พื้นผิว พอ เซลล์ T พิฆาต วิ่งเข้ามาหา มันก็จะทำลายเซลล์ผิดปกตินั้น โดยไม่เข้าไปแตะ Cell ปกติเลย จึงเป็นการกำจัด Cell มะเร็งที่ฉมังมากที่สุด มากที่สุดในโลก ด้วยร่างกายของเราเอง และ “กลไกนี้ใช้ได้กับมะเร็งทุกระยะ” แล้ว “กลไกนี้ก็เป็นกลไกเดียวที่จัดการกับ CD4 ที่ติดเชื้อ HIV อยู่ข้างใน” โดยกลไกของ เซลล์ T พิฆาต มันเลือกฆ่าเฉพาะ Cell ที่ติดเชื้อหรือ CD4 ที่ติดเชื้อ HIV เท่านั้นมันเป็นกลไกพิเศษที่เราอาจจะสามารถจัดการกับเชื้อ HIV ได้ ด้วย เซลล์ T พิฆาต ตัวเดียว ประสิทธิภาพของมันตัวเดียว แคปซูลนวัตกรรมชนิดเดียวนะครับ


ทำไมภาวะ HIV สงบ ทำไมถึงเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นในแวดวงทางการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์กัน? เป็นเพราะว่าเค้ายอมรับกันว่าทำให้ HIVหายจากร่างกายไม่ได้ มันยากมากถีงแม้จะใช้ยาต้านที่ดีที่สุดปัจจุบันนี้แม้ใช้ยาต้านจนตรวจไม่พบก็ตามพอหยุดยาต้านปั๊บมันจะกลับมาภายในสองอาทิตย์ เพราะฉะนั้น HIVรักษาไม่ได้ตามความคิดของเค้า ที่นี้สิ่งเค้าถอยมาก้าวหนึ่งเพื่อจะให้ผู้ติดเชื้ออยู่ในภาวะ HIV สงบ หรือให้มี HIV อยู่ในปริมาณน้อยที่สุด แล้วให้หยุดยาต้านไวรัส พอหยุดแล้วมันต้องไม่กลับมาเพิ่มใหม่ นี่แหละคือนิยามของภาวะ HIV สงบที่ นักวิทยาศาสตร์เขาพยายามทำกัน สำหรับงานวิจัยของเรา เราทำสำเร็จแล้วตามที่ได้นำเสนอมาทำไมคนเค้าต้องการหยุดยาต้านไวรัส? เพราะยาต้านไวรัสใช้ไปแล้วในระยะยาวมันทำลายร่างกายเราเยอะมาก นี่คือสิ่งทีเกิดขี้นและบริษัทยาทั้งหลายก็มุ่งที่จะผลิตยาเพื่อที่จะให้เกิดภาวะ HIV Functional Cureนวัตกรรม APCOcap มีการทดสอบชัดเจนแล้วว่ามันไปเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th17 คือไปเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราจนกระทั่งให้มีความสามารถในการบำบัดคือกำจัดเชื้อ HIV เราจึงบอกว่าเป็นภูมิคุ้มกันบำบัด HIV และ AIDS โดยใช้สารเสริมฤทธิ์จาก มังคุด ใบบัวบก ฝรั่ง งาดำ ถั่วเหลือง มันเสริมฤทธิ์กัน ถ้าใช้ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเดียวไม่มีทางครับ เราใช้ปฎิกิริยาชีวเคมีที่เกิดจากการใช้แคปซูล ในที่สุด วันที่ 15 ปั๊บ Th17 เพิ่มขึ้น 500% แค่สี่แคปซูลต่อวันนะครับ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็สู้กับเชื้อ HIV โดยตรง และนี่คือสาเหตุที่คุณเคประสบผลสำเร็จในเรื่อง HIV Functional Cureเรายังมีเป้าหมายต่อผู้ที่เกิด HIV Functional Cure เหล่านี้แล้ว อย่างกรณีของคุณเคเราก็จะให้เค้าทดสอบไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบปี ถ้าเกิด HIV Viral Load ของเค้าตรวจไม่เจอตลอด จะลองถอด APCOcap ของเราออก ดูซิว่าเราจะไปสร้างภูมิคุ้มกันได้มากพอจนกระทั่งลดจำนวนการใช้ APCOcap ได้หรือไม่ (ปัจจุบันนี้คุณ K ลด แคปซูลจาก 9 เหลือ 4 แคปซูล/วัน และยังคงตรวจไม่พบเชื้อ HIV เช่นเดิม)คนที่ยังไม่เจ็บป่วยอยากจะดูแลร่างกายให้แข็งแรงลดความเสี่ยงไม่ให้เป็นโรคร้ายต่างๆ สามารถใช้ดูแลสุขภาพได้ ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีได้ โอกาสที่จะติดเชื้ออะไรก็ลดน้อย สำคัญที่สุดผิดสวยหน้าใสด้วย มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขี้นมา ก็ต้องเน้นย้ำว่านี่เป็นนวัตกรรม ไม่ใช่ยารักษาโรค โดยมีการทดสอบแล้วว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆคุณจอย ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ CD4 เหลือแค่ 3 แต่ปัจจุบันค่า CD4 ของเธอขึ้นมาจนพ้นขีดอันตราย ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดและแรงใจจากครอบครัว

คุณเอคือผู้ที่ติดเชื้อ HIV จนพัฒนามาเป็นก้อนเนื้อร้ายหรือที่เรียกว่า “มะเร็ง” จากผู้ป่วยติดเตียงขยับตัวไม่ได้ เธอรักษาตัวจนกลับมาเดินได้อย่างคนปกติ

เกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ออกกำลังกายประจำ ช่วยเพิ่ม CD4
EDUCATE

การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในวิธีเพิ่มCD4 ที่ทำได้ด้วยตัวเอง ตามมาตรฐานโซนการออกกำลังกายจะแบ่งเป็น 5 โซน และผู้ที่ติดเชื้อHIV ควรออกกำลังกายในโซนไหนเพื่อเพิ่มCD4

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map