เนื้อหาในรายการ HOTLINE สายสุขภาพ ทางช่อง Nation TV ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563

แขกรับเชิญ: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM

ดำเนินรายการ: คุณอรัญญา ชัยคาม เนื้อหาบางส่วนในรายการเกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV/AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้ยาต้านตลอดชีวิต อีกทั้งมีผลข้างเคียงทั้งในระยะสั้นและยาวนักวิจัยทั่วโลกจึงหาทางทำให้เชื้อไวรัสสงบหรือหมดฤทธิ์โดยไม่ใช้ยาต้าน  โดยการทำให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิต

เหมือนคนปกติ แต่ยังไม่สำเร็จคณะนักวิจัย Operation BIM ของไทย ทำได้สำเร็จแล้วโดยใช้ “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ได้ด้วยการเพิ่มเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน ช่วยลดเชื้อในผู้ติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่องรายใหม่จนวัดไม่ได้  เกิดภาวะ HIV Functional Cure โดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส 
ซึ่งปัจจุบันมีผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์ จากการใช้นวัตกรรม APCOcap หรือ “ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO” (A.I.) แล้ว 3 ราย


และยังมีผู้ที่มีภาวะ HIV ลดลงอย่างต่อเนื่อง และน่าจะเกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์ อีก 10 ราย


ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO (A.I.) ช่วยผู้ป่วย AIDS ที่เชื้อฉวยโอกาสและมีปัญหามะเร็งแทรกซ้อนให้กลับมีคุณภาพชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วทั้งในรายที่มีเนื้อร้ายในสมอง  รายที่ติดเชื้อฉวยโอกาสจนใกล้เสียชีวิต รายที่เป็นวัณโรคหรือ TB และในรายที่เป็นมะเร็งปากมดลูกร่วมด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด APCO (A.I.) ช่วยผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อฉวยโอกาส (AIDS) พ้นจากสภาวะเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว
เช่น รายที่ 2 มี CD4 24 cells/cu.mm. เพิ่มขึ้นเป็น   201 cells/cu.mm. จึงช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อฉวยโอกาสได้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO (A.I.) ช่วยเด็กๆ บ้านแกร์ด้า เพิ่ม CD4 ชัดเจนทุกคน คุณภาพชีวิตดีขึ้นพ้นจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ไม่ติดเชื้อไวรัสหวัดเลยทั้งปีประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดนี้ได้ช่วยป้องกันเชื้อหวัดให้ผู้บริโภคนับพันรายและป้องกันการติดเชื้อที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันในผู้บริโภคนับร้อยราย พนักงานของ APCO 120 ราย พยาบาลในโรงพยาบาลนับสิบราย และช่วยบุคลากรทางการแพทย์จากคุนหมิงและฝอซานปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลในอู่ฮั่นในการยับยั้งโรคที่กำลังระบดาอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ช่วยผู้ติดเชื้อแล้วหลายรายกลับมีคุณภาพชีวิตปกติรวมทั้งสตรีชาวอเมริกัน ที่พบว่าตนเองได้เคยติดเชื้อที่กำลังระบาดอยู่และยังพบว่าตนเองมีภูมิคุ้มกันแล้วเมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย มันจะไปฝังตัวอยุ่ที่เม็ดเลือดขาว CD4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CD4 เป็น Th17 แล้วก็ทำลาย CD4 เหล่านี้ จนกระทั่ง ภูมิคุ้มกันลดลง

NIA รับรองนวัตกรรม APCO ให้เป็นนวัตกรรมแห่งชาติไทย ทำให้มีผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เข้ามาติดต่อขอรับนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ใช้ยาต้านไวรัส

HIV (human immunodeficiency virus) เชื้อเอชไอวี เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ (AIDS : acquired immunodeficiency syndrome) เมื่อร่างกายติดเชื้อ HIV มาแล้ว เชื้อเอชไอวี จะไปทำลายเซลล์ CD4 ก่อน

ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย Cell T พิฆาต ต่างจากยาต้านไวรัสอย่างไร เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ของร่างกายหรือเซลล์ของเม็ดเลือดขาว

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map