HIV functional cure
CD4 booster HIV functional cure

CD4 booster HIV functional cure

ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO กระตุ้น Killer T cell สู้ HIV

ด้วยผลงานของคณะนักวิจัย Operation BIM มากว่า 30 ปี

Play Video

เมื่อภูมิคุ้มกันบำบัดสามารถทำให้เกิดภาวะ HIV สงบ และอาจกำจัดเชื้อ HIV ได้ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา นักวิจัยผู้ใฝ่ฝันจะพิชิตเชื้อ HIV

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามค้นหาวิธีการที่ทำให้เชื้อ HIV อยู่ในภาวะสงบ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำสำเร็จแล้วเป็นครั้งแรก โดยใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ (Plant- based Immunotherapy for HIV) ที่ทำให้เชื้อ HIV ตรวจไม่พบแล้ว หรืออาจจะไม่มีเหลือเลย จนเกิดภาวะที่เรียกว่า ‘ภาวะ HIV สงบ’ หรือ ‘HIV Functional Cure’ ที่ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติต่อเนื่อง

ภาวะ HIV หมดฤทธิ์ หรือสงบ คือผู้ติดเชื้อที่ตรวจไม่พบเชื้อ HIV แล้ว (ตรวจไม่พบเชื้ออย่างต่อเนื่อง) โดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส

Play Video

ทำไมภูมิคุ้มกันบำบัด APCO จึงเพิ่ม CD4 ได้ ?

เพราะภูมิคุ้มกันบำบัด APCO เพิ่ม Th17 ได้ 500% ซึ่ง Th17 คือ CD4 ชนิดหนึ่งที่เชื้อ HIV ทำลายมากกว่า CD4 ชนิดอื่น เมื่อ Th17 เพิ่มมากขึ้น CD4 ก็เพิ่มขึ้น

จากการศึกษาเมื่อปี 2010-2013 พบว่าเชื้อ HIV ทำลายเซลล์ CD4 โดยเฉพาะตัว Th17 มากที่สุด* คณะนักวิจัย Operation BIM พบว่านวัตกรรม APCOcap กระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th17 ได้ 500% ในระยะเวลาเพียง 15 วัน และข้อมูลงานวิจัยในต่างประเทศยืนยันว่าการเพิ่มขึ้นของ Th17 สามารถควบคุมการแพร่ของ HIV ได้

ผลการเพิ่ม CD4 จากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย

ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ช่วยลดผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส ได้...

จากการติดตามผู้ใช้นวัตกรรมของเรา พบว่าสามารถช่วยลดผลข้างเคียง และช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติ ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัสหรือใช้มานานแล้วก็ตาม

ข่าวการนำเสนองานวิจัยของ APCOcap ในงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 44

ช่วยผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายให้กลับมีคุณภาพชีวิตเป็นปกติ

ผู้ป่วย AIDS ที่ CD4 เหลือ 0 และติดเชื้อฉวยโอกาส

จนเกือบเสียชีวิตจากสารพันโรค และเคลื่อนไหวได้แค่แขนขวาและศีรษะเท่านั้น

หลังได้ใช้นวัตกรรม CD4 เพิ่มเป็น 377 ปัญหาสุขภาพที่เคยมีหายไป และเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วนอีกครั้ง ปัจจุบันเริ่มเดินได้และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ผู้ให้สัมภาษณ์ ยินดีไม่ปกปิดใบหน้า

ผู้ป่วย AIDS CD4 เหลือ 16 และเป็นเนื้อร้ายที่สมอง

เนื้อร้ายที่สมองทำให้ตาซ้ายบอดและลามไปช่องท้อง ไขสันหลัง เดินไม่ได้ถูกบอกว่าจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตหลังจากใช้นวัตกรรมมี CD4 เพิ่มขึ้น สุขภาพก็ดีขึ้น ปัจจุบันเดินได้ กลับไปทำงานได้ และมีคุณภาพชีวิตเป็นปกติ

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

โครงการ CSR ของ APCO ที่บ้าน Gerda จังหวัด ลพบุรี

APCO ได้มอบภูมิคุ้มกันบำบัด APCO แก่เด็กผู้ติดเชื้อ HIV 17 คน ที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว แต่มีโรคแทรกซ้อน เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย และมะเร็ง

ในเวลา 12 เดือน ทุกคนมี CD4 เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย 67.34%

NIA ได้ประกาศให้นวัตกรรม APCOcap เป็นนวัตกรรมของชาติไทย
ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

รางวัลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Best CEO Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

Most Improved Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

Most Improved Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

Best CEO Awards 2015

Best Company Performance Awards 2015