ข่าวประชาสัมพันธ์ และ CSR

ข่าวสารและงานบริการสังคม

รายการ ดูดีCSR ครั้งที่ 3 [ตอนที่ 1]

รายการ ดูดีCSR ครั้งที่ 3 [ตอนที่ 2]

CSR ประจำปี [ money channel]APCO เผยแพร่นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด ในงาน วทท. ครั้งที่ 44

Facebook Nation LIVE เรื่อง นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV / AIDS และมะเร็ง ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ สัมภาษณ์สด

หลังได้ใช้ APCOcap ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น พ้นจากภาวะโรคแทรกซ้อน และมีสุขภาพที่ดีมาเป็นเวลากว่า 6 ปี

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map