ประสบการณ์ผู้ใช้

ประสบการณ์ผู้ใช้ รายที่ 128 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 39• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 5 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 305 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีอาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะ

   แพทย์สันนิษฐานว่าภาวะการติดเชื้อเอชไอวีมีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการสะเก็ดเงิน

2. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

3. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

4. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ความเข้นข้นของเลือด (HCT) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

6. อัตราการกรองของไต (eGFR) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 305 cells/cu.mm เป็น 595 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 95%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะลดลงมาก

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- ผลการตรวจค่าตับ (AST และ ALT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ความเข้นข้นของเลือด (HCT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- อัตราการกรองของไต (eGFR) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

ประสบการณ์ผู้ใช้ รายที่ 127 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 37• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 9 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 178 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีภาวะไขสันหลังเสื่อมจากการติดเชื้อเอชไอวี

   - ปลายประสาทไขสันหลังอักเสบ / มีอาการชาตามปลายประสาท

   - แขนและขาอ่อนแรง / ทำให้ไม่สามารถยืนและเดินได้

   - ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้

2. จอประสาทตาอักเสบจากการติดเชื้อซิฟิลิส/ การมองเห็นเลือนลาง

3. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

4. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ค่าความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 178 cells/cu.mm เป็น 1,332 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 648%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการชาตามปลายประสาทลดลงมาก

- สามารถควบคุมระบบการขับถ่ายได้มากขึ้น/ ขับถ่ายได้ด้วยตัวเอง

- กล้ามเนื้อแขนและขาเพิ่มขึ้นและมีแรงมากขึ้น สามารถทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้นานขึ้น

- อาการอักเสบของจอประสาทตาดีขึ้นมาก / การมองเห็นดีขึ้น

- ผลการตรวจร่างกายล่าสุด พบว่า

    1. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride)อยู่ในเกณฑ์ปกติ

    2. ระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

    3. ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

    หมายเหตุ แพทย์ให้งดใช้ยาลดความดันโลหิต / ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด / ยาลดไขมันในเลือด

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 126 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  1 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 38• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 8 ปี

ข้อมูลค่า CD4

   ปี 2555 - 2561ค่า CD4 สูงสุด เท่ากับ 550 cells/cu.mm

   เดือนมิ.ย.2562ค่า CD4 ลดลงเหลือ 335 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

2. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. มีอาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะ

  แพทย์สันนิษฐานว่าภาวะการติดเชื้อเอชไอวีมีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการสะเก็ดเงิน

4. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ า

6. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 335 cells/cu.mm เป็น 634 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 89%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- อาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะลดลงมาก

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับ (AST และ ALT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- นอนหลับได้ดี / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 125 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 41• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 4 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 302 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

2. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. ค่า WBC Count และ เกล็ดเลือด (Platelet) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. มีอาการจุกเสียด / แน่นท้อง / เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 5 กก.

6. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 302 cells/cu.mm เป็น 791 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 162%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- ไม่มีอาการจุกเสียดและแน่นท้องอีก / ทานอาหารได้มากขึ้น / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 8 กก.

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรง / ผิวพรรณสดใส

รายที่ 124 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  2 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 39• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 6 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 324 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าบ่อยครั้ง

2. เวียนศีรษะ / นอนหลับไม่สนิท

3. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

4. ค่าความดันโลหิต สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. มีภาวะโลหิตจาง ค่า Hematocrit/ Hemoglobin/ Red Blood cells ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 324 cells/cu.mm เป็น 759 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 134%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดีขึ้น

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ค่าความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ

<

  หมายเหตุแพทย์ให้คนไข้หยุดการใช้ยาลดความดันและยาลดไขมันในเลือด

- ผลการตรวจ CBC พบว่า ผลเลือดทุกรายการอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 123 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  2 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 39• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนม.ค.2562

ค่า CD4 = 188 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนัง

2. มีอาการปอดอักเสบ/ ไอ / หายใจลำบาก / เหนื่อยหอบ

3. มีอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด

4. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 7 กก.

5. มีภาวะโลหิตจาง

6. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

7. ผิวแห้งคล้ำ / ผมร่วงมาก


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 188 cells/cu.mm เป็น 473 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 152%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ไม่มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนังอีก

- ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ

- ไม่มีอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัดอีก

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กก.

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- นอนหลับได้ดี / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- ผิวพรรณสดใส / ผมไม่หลุดร่วงอีกและมีการสร้างผมใหม่

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 122 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 2 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 224 cells/cu.mm.

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีอาการท้องอืด/ เบื่ออาหาร

2. นอนหลับไม่สนิท / มีอาการอ่อนเพลียอยู่เสมอ

3. ผิวแห้งและคล้ำ

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ค่าความดันโลหิต สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

6. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

7. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

8. อัตราการกรองของไต (eGFR) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 224 cells/cu.mm เป็น 763 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 241%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ไม่มีอาการท้องอืด/ ทานอาหารได้มากขึ้น

- นอนหลับได้ดี/ ไม่มีอาการอ่อนเพลียอีก

- ผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ค่าความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

    หมายเหตุ แพทย์ให้คนไข้หยุดการใช้ยาลดความดัน/ ยาลดไขมันในเลือด และยาลดระดับน้ำตาลในเลือด

- ค่าตับ (AST และ ALT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- อัตราการกรองของไต (eGFR) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 121 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 6 เดือน

ค่า CD4 ล่าสุด เท่ากับ 94 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีอาการปอดอักเสบและติดเชื้อ/ ไอ / หายใจลำบาก / เหนื่อยหอบ

2. มีอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด

3. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 8 กก.

4. มีภาวะโลหิตจาง

5. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

6. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

7. ผิวแห้งคล้ำ / ผมร่วงมาก


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 94 cells/cu.mm เป็น 333 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 254%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ

- ไม่มีอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัดอีก

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

- นอนหลับได้ดี / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- ผิวพรรณสดใส / ผมไม่หลุดร่วงอีกและมีการสร้างผมใหม่

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 120 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  1 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 2 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด เท่ากับ 123 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

2. นอนหลับไม่สนิท / ร่างกายอ่อนเพลีย

3. กล้ามเนื้ออ่อนแรง

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

6. ค่าความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ปก


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 123 cells/cu.mm เป็น 355 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 189%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- นอนหลับได้ดี/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดลงมาก สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- ผลการตรวจร่างกายล่าสุด พบว่า

   1. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride)อยู่ในเกณฑ์ปกติ

   2. ระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

   3. ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  หมายเหตุแพทย์ให้งดใช้ยาลดความดันโลหิต / ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด / ยาลดไขมันในเลือด

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 119 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  2 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 5 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด เท่ากับ 275 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

2. นอนหลับไม่สนิท / ร่างกายอาการอ่อนเพลีย

3. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 5 กก.

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ค่าความดันโลหิต สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

6. มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 275 cells/cu.mm เป็น 576 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 109%

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- นอนหลับได้ดีขึ้น / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- ทานอาหารได้ดีขึ้นมาก / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 8 กก.

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ค่าความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ

    หมายเหตุ แพทย์ให้คนไข้หยุดการใช้ยาลดความดันและยาลดไขมันในเลือด

- อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก / สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 118 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 46• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัส และ ยาต้านวัณโรค เป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 = 36 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 285,000 Copies/ml

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. เป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลือง

    อาการ : ต่อมน้ำเหลืองบวมโตและเป็นหนองบริเวณคอ ขากรรไกร ไหปลาร้า

2. มีอาการไข้ร่วมกับอาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออยู่เสมอ

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังร่วมกับอาการคัน

4. มีภาวะโลหิตจาง / เกล็ดเลือดต่ำ

5. อัตราการกรองไต (eGFR) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

6. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 7 กก.


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 36 cells/cu.mm เป็น 309 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 758%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 480,000 Copies/ml เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการของวัณโรคต่อมน้ำเหลืองดีขึ้นมาก

    ผลการตรวจพบว่า : อาการบวมและอักเสบของต่อมน้ำเหลืองลดลงมาก แผลที่เป็นหนองบริเวณคอ ขากรรไกร ไหปลาร้าแห้งสนิท

- ไม่มีอาการไข้ / ไม่มีอาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออีก

- ไม่มีอาการผื่นและอาการคันตามผิวหนังอีก

- ผลการตรวจ CBC พบว่า ผลเลือดทุกรายการอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- อัตราการกรองของไต (eGFR) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กก.

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 117 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 37• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนก.พ.2562

ค่า CD4 = 43 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีเชื้อราในช่องปากและลำคอ เจ็บคอ ทานอาหารไม่ได้

2. มีอาการปอดอักเสบ / หายใจติดขัด / เหนื่อยหอบ

3. จอตาอักเสบจากการติดเชื้อ CMV (Cytomegalovirus Infection) / ตาพร่ามัว

4. มีภาวะโลหิตจาง/ เกล็ดเลือดต่ำ

5. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 9 กก.


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 43 cells/cu.mm เป็น 325 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 656%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อราในช่องปากและลำคออีก /ทานอาหารได้ตามปกติ

- ผลการ X-Rays พบว่า ปอดเป็นปกติ

- ผลการตรวจตาพบว่า อาการอักเสบของจอตาดีขึ้นมาก อาการตาพร่ามัวลดลง

- ผลการตรวจ CBC พบว่า ผลเลือดทุกรายการอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

- สุขภาพแข็งแรงขึ้นมาก / ผิวพรรณสดใส

>

รายที่ 116 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 5 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 305 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

2. มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) = 58,000 cells/uL (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

5. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

6. ผิวแห้งคล้ำ และ ผมร่วงมาก


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 305 cells/cu.mm เป็น 665 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 118%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาและสะโพกเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- นอนหลับได้สนิท/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) เพิ่มขึ้นจาก 58,000 cells/uL เป็น 205,000 cells/uL (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

- ผลการตรวจค่าตับ (AST และ ALT) พบว่าปกติ

- ผิวพรรณสดใส / ผมไม่หลุดร่วงอีกและมีการสร้างผมใหม่

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 115 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 5 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 434 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

2. มีอาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะ

    แพทย์สันนิษฐานว่าภาวะการติดเชื้อเอชไอวีมีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการสะเก็ดเงิน

3. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

4. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ความเข้นข้นของเลือด (HCT) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

6. อัตราการกรองของไต (eGFR) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 434 cells/cu.mm เป็น 925 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 113%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- ไม่มีอาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะอีก

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับ (AST และ ALT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ความเข้นข้นของเลือด (HCT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- อัตราการกรองของไต (eGFR) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 114 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 33• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 1 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 126 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนัง แบบเป็นๆ หายๆ

2. มีอาการปอดอักเสบ/ ไอ / หายใจลำบาก / เหนื่อยหอบ

3. มีอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด

4. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 6 กก.

5. มีภาวะโลหิตจาง

6. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

7. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

8. ผิวแห้งคล้ำ / ผมร่วงมาก


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 126 cells/cu.mm เป็น 435 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 245%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ไม่มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนังอีก

- ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ

- ไม่มีอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัดอีก

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กก.

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

- นอนหลับได้ดี/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- ผิวพรรณสดใส / ผมไม่หลุดร่วงอีกและมีการสร้างผมใหม่

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 113 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 50• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 8 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 607 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

2. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

3. กล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

6. ค่าความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 607 cells/cu.mm เป็น 800 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 32%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- นอนหลับได้ดี/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดลงมาก สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- ผลการตรวจร่างกายล่าสุด พบว่า

   1. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride)อยู่ในเกณฑ์ปกติ

   2. ระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

   3. ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  หมายเหตุแพทย์ให้งดใช้ยาลดความดันโลหิต / ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด / ยาลดไขมันในเลือด

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 112 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 47• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 5 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 350 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

2. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

3. ผิวแห้งและคล้ำ

4. นอนหลับไม่สนิท

5. มีภาวะโลหิตจางและเกล็ดเลือดต่ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 350 cells/cu.mm เป็น 585 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 67%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเพิ่มขึ้นและมีกำลังมากขึ้น สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- นอนหลับได้สนิท / ผิวพรรณขาวใสขึ้นจนคนทัก

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 111 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 28• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 2 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 203 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. ร่างกายอ่อนเพลีย/ นอนหลับไม่สนิท

2. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

3. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 3 กก.

4. ผิวหนังแห้ง คล้ำ และลอก


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 203 cells/cu.mm เป็น 400 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 97%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- นอนหลับได้ดีขึ้น/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

- ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 110 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 45• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 15 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 394 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 805 Copies/ml

    แพทย์สันนิษฐานว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี

    และมีแผนที่จะปรับสูตรยาต้านไวรัส ภายหลังการตรวจค่า VL ครั้งต่อไป

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

2. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

3. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปก


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 394 cells/cu.mm เป็น 824 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 109%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

  หมายเหตุแพทย์แปลกใจที่ค่า VL ลดลง / จึงไม่ได้ปรับสูตรยาต้านไวรัสให้ใหม่

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับ พบว่าปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 109 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 39• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 1 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 196 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีเชื้อราในปากและลำคอ / ต่อมทอนซิลอักเสบ

2. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 5 กก.

3. มีอาการปวดศรีษะและเป็นไข้ต่ำ ๆ ทุกวัน

4. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

5. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

6. ค่าตับสูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 196 cells/cu.mm เป็น 585 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 198%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ไม่พบเชื้อราในช่องปาก / หายจากอาการต่อมทอนซิลอักเสบ

- ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

- ไม่มีอาการไข้และปวดศรีษะอีก

- นอนหลับได้ดี / ร่างกายไม่อ่อนเพลีย

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับ พบว่าปกติ

- ผิวพรรณสดใส / สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 108 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  1 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนพ.ย.2561

ค่า CD4 = 152 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 3 กก.

2. มีอาการปวดศีรษะและเป็นไขต้่า ๆ ทุกวัน

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 152 cells/cu.mm เป็น 380 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 150%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 4 กก.

- ไม่มีอาการไข้และปวดศีรษะอีก

- ไม่มีผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก

- อาการชาตามปลายมือและเทา้ลดลงมาก

- ผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- นอนหลับได้ดีขึ้น/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 107 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 30• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนต.ค.2561

ค่า CD4 ล่าสุด = 59 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 239,636 copies/ml

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีเชื้อราในปากและลำคอ / ต่อมทอนซิลอักเสบ

2. มีภาวะโลหิตจาง และ เกล็ดเลือดต่ำ

3. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

4. มีภาวะไตวายแบบเฉียบพลัน


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 59 cells/cu.mm เป็น 355 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 502%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 239,636 copies/ml เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ผลการตรวจ CBC พบว่า ผลเลือดทุกรายการอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจ ตับและไต พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 106 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มรับยาตา้นไวรัสเดือนก.ย.61

ค่า CD4 ล่าสุด = 30 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีตุ่ม PPE และผื่นขึ้นตามแขนและขา

2. วิงเวียนศรีษะและปวดศรีษะบ่อยครั้ง

3. มีอาการจุกเสียด แน่นท้อง และ เบื่ออาหาร

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

5. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 30 cells/cu.mm เป็น 400 cells/cu.mm หรือเพิ่มขึ้น 1,233%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ตุ่ม PPE และผื่นตามแขนและขาลดลงมาก รวมทั้งจุดและรอยดำเริ่มจางลง

- ไม่มีอาการวิงเวียนและปวดศีรษะอีก

- ไม่มีอาการจุกเสียดและแน่นท้อง / ทานอาหารได้มากขึ้น

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- อาการปวดตามข้อต่างๆ ลดลง สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นกว่าเดิม

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 105 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 4 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 250 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

2. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

3. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

4. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ค่าความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ อย่างต่อเนื่อง

6. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 250 cells/cu.mm เป็น 501 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 100%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- ผลการตรวจร่างกายล่าสุด พบว่า

   1. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride)อยู่ในเกณฑ์ปกติ

   2. ระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

   3. ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  หมายเหตุแพทย์ให้งดใช้ยาลดความดันโลหิต / ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด / ยาลดไขมันในเลือด

- ผลการตรวจค่าตับ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 104 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  1 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 25• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 1 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 210 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการเยื่อหุ้มปอดอักเสบ /ไอ / เหนื่อยหอบ

2. มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนัง

3. วิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

4. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

5. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 4 กก.

6. ผิวแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 210 cells/cu.mm เป็น 367 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 75%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

- ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ / ไม่มีอาการไอและเหนื่อยหอบ

หมายเหตุ</u >แพทย์จึงให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

- ไม่มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนังอีก/ รอยแผลเป็นจางลงมาก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะอีก

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 103 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 44• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 10 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 475 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

2. มีอาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะ

หมายเหตุ</u >แพทย์สันนิษฐานว่าภาวะการติดเชื้อเอชไอวีมีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการสะเก็ดเงิน

3. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

4. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ความเข้นข้นของเลือด (HCT) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

6. อัตราการกรองของไต (eGFR) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 475 cells/cu.mm เป็น 890 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 87%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- ไม่มีอาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะอีก

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับ (AST และ ALT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ความเข้นข้นของเลือด (HCT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- อัตราการกรองของไต (eGFR) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรง / ผิวพรรณสดใส

รายที่ 102 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  2 สัปดาห์


• เพศ : ชาย• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 6 ปี

ข้อมูลค่า CD4

   ปี 2556 - 2560ค่า CD4 สูงสุด750 cells/cu.mm

   เดือนพ.ย.2561ค่า CD4 ลดลงเหลือ551 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังบ่อยครั้ง

2. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

3. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

4. นอนหลับไม่สนิท / ร่างกายอ่อนเพลีย

5. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

6. ค่าตับสูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 551 cells/cu.mm เป็น 697 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 26%

- %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 21% เป็น 28%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ไม่มีผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- นอนหลับได้ดีขึ้นมาก / ไม่มีอาการอ่อนเพลียในช่วงเช้า

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับ พบว่าปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 101 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 42• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนมิ.ย.2561

ค่า CD4 ล่าสุด = 76 cells/cu.mm.

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนัง

2. มีอาการปอดอักเสบ/ ไอ / หายใจลำบาก / เหนื่อยหอบ

3. มีอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด

4. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 10 กก.

5. มีภาวะโลหิตจาง

6. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

7. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

8. ผิวแห้งคล้ำ / ผมร่วงมาก


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 76 cells/cu.mm เป็น 335 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 341%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ไม่มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนังอีก

- ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ

- ไม่มีอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัดอีก

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

- นอนหลับได้ดี / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- ผิวพรรณสดใส / ผมไม่หลุดร่วงอีกและมีการสร้างผมใหม่

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 100 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 8 ปี

ข้อมูลค่า CD4

   ปี 2553 - 2560 ค่า CD4 สูงสุด เท่ากับ700 cells/cu.mm

      ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

   เดือนม.ค.2561ค่า CD4 ลดลงเหลือ 505 cells/cu.mm

      ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 225 Copies/ml

  หมายเหตุแพทย์สันนิษฐานว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จึงมีแผนที่จะปรับสูตรยาต้านไวรัส ภายหลังการตรวจค่า VL ครั้งต่อไป

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

2. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. อัตราการกรองไต (eGFR) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 505 cells/cu.mm เป็น 995 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 97%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

  แพทย์แปลกใจที่ค่า VL ลดลง / จึงไม่ได้ปรับสูตรยาต้านไวรัสให้ใหม่

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนและขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- ไม่มีผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก

- ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol & Triglyceride) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- อัตราการกรองไต (eGFR) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 99 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนพ.ค.2561

ค่า CD4 ล่าสุด = 45 cells/cu.mm.

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 135,000 copies/ml

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการปอดอักเสบและติดเชื้อ

2. มีภาวะโลหิตจาง / เกล็ดเลือดต่ำ / ร่างกายอ่อนเพลียอยู่เสมอ

3. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

4. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 8 กก.


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 45 cells/cu.mm เป็น 248 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 451%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

- ผลการ X-Rays ปอด พบว่า ปอดเป็นปกติ

- ผลการตรวจ CBC พบว่า ผลเลือดทุกรายการอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจตับ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กก.

- ไม่มีอาการอ่อนเพลีย / ผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 98 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 36• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนมิ.ย.2561

ค่า CD4 ล่าสุด = 150 cells/cu.mm.

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการปอดอักเสบ

    อาการ : เป็นไข้ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก และ เหนื่อยหอบ

2. ขึ้นตุ่ม PPE และมีอาการคันตามผิวหนัง

3. วิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

4. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

5. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 5 กก.

6. ผิวหนังแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 150 cells/cu.mm เป็น 470 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 213%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

- ผลการ X-Rays พบว่า ปอดเป็นปกติ / ไม่มีไข้และเจ็บหน้าอก / ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ

  หมายเหตุแพทย์จึงให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

- ไม่มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนังอีก/ รอยแผลเป็นจากตุ่ม PPE จางลงมาก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะอีก

- ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 8 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 97 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 28• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัส และ ยาต้านวัณโรค ตั้งแต่เดือนก.ค.2561

ค่า CD4 ล่าสุด = 138 cells/cu.mm.

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 168,000 Copies/ml

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. เป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลือง

    อาการ : ต่อมน้ำเหลืองบวมโตและแตกเป็นหนอง บริเวณคอ ขากรรไกร ไหปลาร้า

2. เป็นไข้อยู่เสมอ ร่วมกับอาการอ่อนเพลีย และ วิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังร่วมกับอาการคัน

4. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 6 กก.

5. นอนหลับไม่สนิท


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 138 cells/cu.mm เป็น 378 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 174%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการของวัณโรคต่อมน้ำเหลืองดีขึ้นมาก

    ผลการตรวจพบว่า : อาการบวมและอักเสบของต่อมน้ำเหลืองลดลงมาก แผลที่เป็นหนองบริเวณคอ ขากรรไกร และไหปลาร้า แห้งสนิท

- ไม่มีอาการไข้ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย และไม่มีอาการเวียนศีรษะอีกเลย

- ผื่นและอาการคันตามผิวหนังลดลงมาก

- ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 9 กก.

- นอนหลับได้ดี

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 96 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 36• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 13 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 30 cells/cu.mm.

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนัง (หน้า / แขน/ ขา)

2. มีเชื้อราในช่องปาก/ ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนอง

3. มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

4. ปวดศีรษะ และ เวียนศีรษะ บ่อยครั้ง

5. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 9 กก.

6. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

7. ผิวหนังแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 30 cells/cu.mm เป็น 296 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 887%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ไม่มีตุ่ม PPE และ ผื่นคัน ขึ้นอีกเลย / จุดและรอยดำเริ่มจางลง

- ไม่พบเชื้อราในช่องปาก / หายจากอาการต่อมทอนซิลอักเสบ

  หมายเหตุแพทย์ให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

- ไม่มีอาการคลื่นไส้และอาเจียนอีก

- ไม่มีอาการปวดศีรษะ และ เวียนศีรษะ

- ทานอาหารได้มาก / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

- นอนหลับได้ดี/ หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 95 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  2 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 39• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 2 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 525 cells/cu.mm.

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

2. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

3. มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

6. ค่าความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ อย่างต่อเนื่อง


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 525 cells/cu.mm เป็น 690 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 31%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- นอนหลับได้ดี/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดลงมาก สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- ผลการตรวจร่างกายล่าสุด พบว่า

   1. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride)อยู่ในเกณฑ์ปกติ

   2. ระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

   3. ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  หมายเหตุแพทย์ให้งดใช้ยาลดความดันโลหิต / ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด / ยาลดไขมันในเลือด

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 94 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 27• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 5 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 722 cells/cu.mm.

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ และ ปวดศีรษะอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

5. มีอาการจุกเสียด/ เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 5 กก.

6. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

7. ผิวแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 722 cells/cu.mm เป็น 930 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 29%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะอีก

- นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการปวดตามข้อ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดลงมาก สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 8 กก

- ระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ค่าตับ (AST และ ALT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงมากขึ้น

รายที่ 93 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  2 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 38• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 7 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 400 cells/cu.mm.

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

2. มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) = 63,000 cells/uL (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

4. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. อัตราการกรองของไต (eGFR) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

6. ผิวแห้งคล้ำ และ ผมร่วงมาก


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 400 cells/cu.mm เป็น 620 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 55%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาและสะโพกเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) เพิ่มขึ้นจาก 63,000 cells/uL เป็น 290,000 cells/uL (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

- ผลการตรวจค่าตับ (AST และ ALT) พบว่าปกติ

- อัตราการกรองของไต (eGFR) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผิวพรรณสดใส / ผมไม่หลุดร่วงอีกและมีการสร้างผมใหม่

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 92 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  2 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 42• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 13 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 363 cells/cu.mm.

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. เป็นหวัดและมีอาการภูมิแพ้บ่อยครั้ง

2. ท้องอืด/ เบื่ออาหาร

3. นอนหลับไม่สนิท / มีอาการอ่อนเพลียในตอนเช้าอยู่เสมอ

4. ผิวแห้งและคล้ำ

5. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

6. ค่าความดันโลหิต สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

7. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

8. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 363 cells/cu.mm เป็น 506 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 39%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ไม่เป็นหวัดและไม่มีอาการภูมิแพ้อีกเลย

- ไม่มีอาการท้องอืด/ ทานอาหารได้มากขึ้น

- นอนหลับได้ดี/ ไม่มีอาการอ่อนเพลียในตอนเช้าอีก

- ผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ค่าความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

  หมายเหตุแพทย์ให้คนไข้หยุดการใช้ยาลดความดัน/ ยาลดไขมันในเลือด และยาลดระดับน้ำตาลในเลือด

- ค่าตับ (AST และ ALT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 91 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 27• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัส/ยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย ตั้งแต่เดือนพ.ค.2561

ค่า CD4 = 45 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เท่ากับ 1,170,000 Copies/ml

มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนัง (แขน/ขา/ลำคอ)

มีเชื้อราในช่องปาก/ ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนอง

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีผื่นคันตามผิวหนัง

2. มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

3. ปวดศีรษะ และ เวียนศีรษะ

4. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 8 กก.

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

6. ผิวหนังแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 45 cells/cu.mm เป็น 375 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 733%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 1,170,000 Copies/ml เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ไม่พบเชื้อราในช่องปาก / หายจากอาการต่อมทอนซิลอักเสบ

  หมายเหตุแพทย์ให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

- ตุ่ม PPE และ ผื่นคัน ลดลงมาก / จุดและรอยดำเริ่มจางลง

- ไม่มีอาการคลื่นไส้และอาเจียนอีก

- ไม่มีอาการปวดศีรษะ และ เวียนศีรษะ

- ทานอาหารได้มาก / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

- นอนหลับได้ดี/ หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 90 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 42• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 10 ปี

ข้อมูลค่า CD4

   ปี 2551 - 2560ค่า CD4 สูงสุด เท่ากับ 675 cells/cu.mm

   เดือนมิ.ย.2561ค่า CD4 ลดลงเหลือ 515 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

2. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. มีอาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะ

  หมายเหตุแพทย์สันนิษฐานว่าภาวะการติดเชื้อเอชไอวีมีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการสะเก็ดเงิน

4. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

6. ความเข้นข้นของเลือด (HCT) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

7. อัตราการกรองของไต (eGFR) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 515 cells/cu.mm เป็น 885 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 72%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- ไม่มีอาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะอีก

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับ (AST และ ALT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ความเข้นข้นของเลือด (HCT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- อัตราการกรองของไต (eGFR) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 89 : หลังการใช้    4 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 14• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 14 ปี (ตั้งแต่แรกเกิด)

ค่า CD4 = 485 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 980 Copies/ml

หมายเหตุแพทย์สันนิษฐานว่าเริ่มมีอาการดื้อยาต้านไวรัส

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการภูมิแพ้และเป็นไข้หวัดบ่อยๆ

2. มีภาวะโลหิตจาง

3. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

4. มีภาวะตับอักเสบ มีอาการ คลื่นไส้-อาเจียน/ อ่อนเพลีย/ คันตามผิวหนัง/ ตัวเหลือง

5. ทานอาหารได้น้อย/ น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 485 cells/cu.mm เป็น 887 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 83%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 980 Copies/ml เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ไม่มีอาการไข้หวัดและภูมิแพ้อีกเลย

- ผลการตรวจเลือด พบว่า ค่าตับปกติ / ไม่พบภาวะโลหิตจาง / ไม่พบภาวะตับอักเสบ

- ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

- สุขภาพกายแข็งแรง / จิตใจสดใสร่าเริง

รายที่ 88 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 40• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 5 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 350 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

2. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. ค่า WBC Count / เกล็ดเลือด (Platelet) / RBC Count ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

4. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. มีอาการจุกเสียด / แน่นท้อง / เบื่ออาหาร อยู่เสมอ

6. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 350 cells/cu.mm เป็น 930 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 166%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- ไม่มีอาการจุกเสียดและแน่นท้องอีก / ทานอาหารได้มากขึ้น

- ผลการตรวจค่าตับ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรง / ผิวพรรณสดใส

รายที่ 87 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 36• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 2 ปี

ค่า CD4 ในช่วงเวลา 2 ปี อยู่ระหว่าง 135-155 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการเหงือกอักเสบ และ เป็นแผลในช่องปากอยู่เสมอ

2. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

3. มีอาการเวียนศีรษะ หลังการทานยาต้านไวรัสมาตลอด

4. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 5 กก.

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

6. ผิวแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 155 cells/cu.mm เป็น 325 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 110%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ไม่มีอาการอักเสบของเหงือกและแผลในช่องปากอีก

- ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะหลังทานยาต้านไวรัสอีก

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

- นอนหลับได้ดี / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 86 : หลังการใช้    9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนพ.ค.2561

ค่า CD4 = 9 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนัง

2. มีอาการปอดอักเสบ/ ไอ / หายใจลำบาก / เหนื่อยหอบ

3. มีอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด

4. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 6 กก.

5. มีภาวะโลหิตจาง

6. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

7. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

8. ผิวแห้งคล้ำ / ผมร่วงมาก


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 9 cells/cu.mm เป็น 145 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 1,511%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ไม่มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนังอีก

- ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ

- ไม่มีอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัดอีก

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กก.

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

- นอนหลับได้ดี / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- ผิวพรรณสดใส / ผมไม่หลุดร่วงอีกและมีการสร้างผมใหม่

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 85 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 50• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 6 ปี

ค่า CD4 480 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

2. กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

6. ค่าความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ อย่างต่อเนื่อง


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 480 cells/cu.mm เป็น 825 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 72%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดลงมาก สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- ผลการตรวจร่างกายล่าสุด พบว่า

  1. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride)อยู่ในเกณฑ์ปกติ

  2. ระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

  3. ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

หมายเหตุแพทย์ให้งดใช้ยาลดความดันโลหิต / ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด / ยาลดไขมันในเลือด

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงมากขึ้น

รายที่ 84 : หลังการใช้    6 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 43• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 3 ปี

ค่า CD4 315 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ และ ปวดศีรษะอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

5. มีอาการจุกเสียด/ แน่นท้อง และ เบื่ออาหาร

6. ผิวแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 315 cells/cu.mm เป็น 880 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 179%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะอีก

- นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการปวดตามข้อ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดลงมาก สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงมากขึ้น

รายที่ 83 : หลังการใช้    9  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 28• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนมี.ค.2561

ค่า CD4 38 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 149,000 copies/ml

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. เป็นวัณโรคปอด

2. มีอาการแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด

3. มีภาวะโลหิตจาง และ เกล็ดเลือดต่ำ

4. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. มีภาวะไตวายแบบเฉียบพลัน


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 38 cells/cu.mm เป็น 236.50 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 522%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

- ผลการ X-Rays พบว่า ปอดเป็นปกติ

- ไม่มีอาการแทรกซ้อนจากงูสวัดอีก

- ผลการตรวจ CBC พบว่า ผลเลือดทุกรายการอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจ ตับและไต พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 82 : หลังการใช้    9  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนก.พ.2561

ค่า CD4 6 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีเชื้อราในช่องปากและลำคอ เจ็บคอ ทานอาหารไม่ได้

2. มีตุ่ม PPE ตามผิวหนัง (แขนและขา) แบบเป็นๆ หายๆ มาตลอด

3. มีอาการปอดอักเสบ / หายใจติดขัด / เหนื่อยหอบ

4. จอตาอักเสบจากการติดเชื้อ CMV (Cytomegalovirus Infection) / ตาพร่ามัว


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 6 cells/cu.mm เป็น 110 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 1,733%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

- ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อราในช่องปากและลำคออีก /ทานอาหารได้ตามปกติ

- ไม่พบตุ่ม PPE ตามผิวหนังอีก

- ผลการ X-Rays พบว่า ปอดเป็นปกติ

- ผลการตรวจตาพบว่า อาการอักเสบของจอตาดีขึ้นมาก อาการตาพร่ามัวลดลง

- สุขภาพแข็งแรงขึ้นมาก / ผิวพรรณสดใส

รายที่ 81 : หลังการใช้    4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 33• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 2 ปี

ค่า CD4 305 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีปัญหาเรื่องไขมันย้ายที่ (ไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ/ กล้ามเนื้อแขนขาลีบและอ่อนแรง)

2. ผิวแห้งและคล้ำ

3. นอนหลับไม่สนิท

4. มีภาวะโลหิตจางและเกล็ดเลือดต่ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 305 cells/cu.mm เป็น 586 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 92%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเพิ่มขึ้นและมีกำลังมากขึ้น สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- นอนหลับได้สนิท / ผิวพรรณขาวใสขึ้นจนคนทัก

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 80 : หลังการใช้    4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 5 ปี

ค่า CD4 ในช่วง 5 ปี อยู่ระหว่าง 350-453 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าบ่อยครั้ง

2. เวียนศีรษะ / นอนหลับไม่สนิท

3. ท้องอืด/ เบื่ออาหาร

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปก

5. ค่าความดันโลหิต สูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 453 cells/cu.mm เป็น 734 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 62%

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดีขึ้น

- ไม่มีอาการท้องอืด/ ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 8 กก.

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ค่าความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ

รายที่ 79 : หลังการใช้    4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 28• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 8 เดือน

ค่า CD4 = 650 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

3. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

4. ผิวแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 650 cells/cu.mm เป็น 945 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 45%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดลงมาก

- หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 78 : หลังการใช้    9  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 41• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 6 ปี

- ข้อมูลค่า CD4 และ HIV Viral Load (VL)

        ค่า CD4 ล่าสุด = 8 cells/cu.mm

        ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ล่าสุด= 1,737,091 copies/ml

        แพทย์สันนิษฐานว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีตุ่ม PPE ขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

2. มีเชื้อราในปากและลำคอ / ต่อมทอนซิลอักเสบ

3. เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 5 กก.

4. มีอาการปวดศีรษะและเป็นไข้ต่ำๆ ทุกวัน

5. นอนหลับไม่สนิท / ร่างกายอ่อนเพลีย

6. ค่า WBC Count = 3,760 cells/cu.mm. (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

7. ค่าความเข้มข้นของเลือด ( Hb) = 11.6 g/dL (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

8. ค่าความเข้มข้นของเลือด ( Hct) = 35% (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 8 cells/cu.mm เป็น 158 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 1,875%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 1,737,091 copies/ml เหลือ 46 Copies/ml

- ไม่มีตุ่ม PPE ขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกายอีก

- ไม่พบเชื้อราในช่องปาก / หายจากอาการต่อมทอนซิลอักเสบ

- ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กก.

- ไม่มีอาการไข้และปวดศีรษะอีก

- นอนหลับได้ดี / ร่างกายไม่อ่อนเพลีย

- ค่า WBC Count เพิ่มขึ้นจาก 3,760 cells/cu.mm. เป็น 5,460 cells/cu.mm. (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

- ค่าความเข้มข้นของเลือด ( Hb) เพิ่มขึ้นจาก 11.6 g/dL เป็น 12.7 g/dL(อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

- ค่าความเข้มข้นของเลือด ( Hct) เพิ่มขึ้นจาก 35% เป็น 39% (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

- ผิวพรรณสดใส / สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 77 : หลังการใช้    4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 28• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 5 ปี

- ข้อมูลค่า CD4 และ HIV Viral Load (VL)

        ค่า CD4 ล่าสุด = 550 cells/cu.mm

        ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ล่าสุด= 200 copies/ml

        แพทย์สันนิษฐานว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. ปวดตามข้อ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

2. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

3. ผิวแห้งและคล้ำ

4. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

5. นอนหลับไม่สนิท / ร่างกายอ่อนเพลีย


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 550 cells/cu.mm เป็น 995 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 81%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 200 Copies/ml เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- ไม่มีผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก

- นอนหลับได้ดีขึ้น/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 76 : หลังการใช้    4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 44• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 2 ปี

ค่า CD4 = 550 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีปัญหาเรื่องไขมันย้ายที่ (ไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ/ กล้ามเนื้อแขนขาลีบและอ่อนแรง)

2. ผิวแห้งและคล้ำ

3. นอนหลับไม่สนิท

4. มีภาวะโลหิตจางและเกล็ดเลือด


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 550 cells/cu.mm เป็น 960 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 75%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเพิ่มขึ้นและมีกำลังมากขึ้น สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- นอนหลับได้สนิท / ผิวพรรณขาวใสขึ้นจนคนทัก

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 75 : หลังการใช้    6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 28• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนต.ค.2560

ค่า CD4 = 305 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการมึนงงหลังการทานยาต้านไวรัส

2. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

3. ปวดศีรษะบ่อยครั้ง

4. นอนหลับไม่สนิท

5. ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 305 cells/cu.mm เป็น 625 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 105%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ไม่มีอาการมึนงงหลังทานยาต้านไวรัส

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการปวดศีรษะ

- ไม่มีอาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออีก

หมายเหตุแพทย์ที่ทำการรักษาประหลาดใจที่ค่า CD4 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายที่ 74 : หลังการใช้    6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 46• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนก.ค.2560

ค่า CD4 = 375 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ และ ปวดศีรษะอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

5. มีอาการจุกเสียด/ แน่นท้อง และ เบื่ออาหาร


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 375 cells/cu.mm เป็น 813 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 117%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะอีกเลย

- นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดลงมาก

- ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

รายที่ 73 : หลังการใช้    4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 22• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนต.ค.2560

ค่า CD4 = 164 cells/cu.mm

สุขภาพก่อนการใช้ มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาปฏิชีวนะอื่นๆ

1. มีอาการเยื่อหุ้มปอดอักเสบ / เหนื่อยหอบ

2. มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนัง

3. วิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

4. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

5. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 5 กก.

6. ผิวแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 164 cells/cu.mm เป็น 411 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 151%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40  Copies/ml

- ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ / ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ

        แพทย์จึงให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

- ไม่มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนังอีก/ รอยแผลเป็นจางลงมาก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะอีก

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 8 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 72 : หลังการใช้    4-6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 42• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 5 ปี

ค่า CD4 ในระหว่างปี 2556-2560 จะขึ้นๆ ลงๆ

   ค่า CD4 ล่าสุด เท่ากับ 425 cells/cu.mm.

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ/ มึนงง หลังการทานยาต้านไวรัสอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า


• ข้อมูลหลังการใช้ 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 425 cells/cu.mm เป็น 882 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 108%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40  Copies/ml

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะและมึนงง หลังการทานยาต้านไวรัสอีก

- ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

- นอนหลับได้สนิท ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

- ผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 71 : หลังการใช้    4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนเม.ย.2560

ค่า CD4 = 200 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง  3 กก.

2. มีอาการปวดศีรษะและเป็นไข้ต่ำๆ ทุกวัน

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย 


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 200 cells/cu.mm  เป็น 500  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 150% 

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก

- ไม่มีอาการไข้และปวดศีรษะอีก

- ไม่มีผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- นอนหลับได้ดีขึ้น/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 70 : หลังการใช้    2  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 27• ข้อมูลก่อนการใช้


- ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

- ค่า CD4 =  464 cells/cu.mm 

- มีอาการภูมิแพ้และเป็นหวัดบ่อยครั้ง

- มีผื่นคันตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

- มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวน (ท้องเสียสลับกับท้องผูก)


• ข้อมูลหลังการใช้ 2 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 464 cells/cu.mm  เป็น 661 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 42%

หมายเหตุแพทย์ประหลาดใจเพราะคาดว่า ค่า CD4 น่าจะลดลง

- ยังไม่ได้ตรวจค่า VL (ปริมาณเชื้อไวรัส) ในครั้งนี้

- ไม่มีอาการภูมิแพ้ และ เป็นหวัดในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา

- ไม่มีผื่นคันตามผิวหนังอีก 

- ระบบการขับถ่ายเป็นปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 69 : หลังการใช้    9  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 40• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา  10 ปี 

ข้อมูลค่า CD4

  ปี 2550 - 2559ค่า CD4  อยู่ระหว่าง  120-250 cells/cu.mm 

   เดือนก.ค.2560ค่า CD4 ลดลงเหลือ 114 cells/cu.mm

             ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เพิ่มขึ้นเป็น  186,821  Copies/ml

             แพทย์สันนิษฐานว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง 

2. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. ค่า WBC Count = 2,600 cells/cu.mm. (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

4. ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) = 109,900 cells/uL (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

5. ค่า RBC Count = 3.41 cells/uL (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

6. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

7. ค่าตับสูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 114 cells/cu.mm เป็น 518 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 354%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 186,821 Copies/ml เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- ค่า WBC Count เพิ่มขึ้นจาก 2,600 cells/cu.mm. เป็น 5,080 cells/cu.mm.

- ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) เพิ่มขึ้นจาก 109,900 cells/uL เป็น 254,000 cells/uL

- ค่า RBC Count เพิ่มขึ้นจาก 3.41 cells/uL เป็น 4.22 cells/uL

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับ พบว่าปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 68 : หลังการใช้    6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  2 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 25• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา  2 เดือน

ค่า CD4 = 224 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. เครียด/  วิตกกังวล /  นอนหลับไม่สนิท

2. ร่างกายอ่อนเพลีย/  ออกกำลังกายได้ในระยะเวลาสั้นๆ

3. ผิวหนังมีผื่นและจุดแดงๆ

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

5. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 3 กก.


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 224 cells/cu.mm  เป็น 324 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 45% 

หมายเหตุ แพทย์แปลกใจที่ค่า CD4 เพิ่มขึ้นเร็วเมื่อเทียบกับรายอื่นๆ

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- นอนหลับได้ดีขึ้น/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการผื่นตามผิวหนังลดลง/ จุดแดงๆ จางลง

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า 

- ทานอาหารได้มากขึ้น  น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 67 : หลังการใช้    6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 48• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา  10 ปี 

ค่า CD4 = 625 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีปัญหาเรื่องไขมันย้ายที่ (ไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ/ กล้ามเนื้อแขนขาลีบและอ่อนแรง)

2. ผิวแห้งและคล้ำ

3. นอนหลับไม่สนิท

4. มีภาวะโลหิตจางและเกล็ดเลือดต่ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 625 cells/cu.mm  เป็น 972 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 56%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride)  อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเพิ่มขึ้นและมีกำลังมากขึ้น  สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- นอนหลับได้สนิท / ผิวพรรณขาวใสขึ้นจนคนทัก

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ 

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 66 : หลังการใช้    4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 26• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนมิ.ย.2560

ค่า CD4 = 164 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าบ่อยครั้ง

2. เวียนศีรษะ / นอนหลับไม่สนิท

3. ท้องอืด / เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 6 กก

4. ผิวแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 164 cells/cu.mm  เป็น 411  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 151% 

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดีขึ้น 

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น  8 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก 

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ 

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 65 : หลังการใช้    6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 29• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา  3 เดือน

ค่า CD4 = 424 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีผื่นขึ้นตามแขนและขา

2. มีอาการเวียนศีรษะ และ ปวดศีรษะอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/  ร่างกายอ่อนเพลีย

4. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

5. มีอาการจุกเสียด/ แน่นท้อง และ เบื่ออาหาร


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 424 cells/cu.mm  เป็น 623 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 47%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ไม่มีผื่นขึ้นตามแขนและขาอีก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะ

- นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง  ลดลงมาก

- ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงมาก

รายที่ 64 : หลังการใช้    6-9  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 40• ข้อมูลก่อนการใช้


- ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

- ค่า CD4

        Absolute CD4= 271 cells/cu.mm

        %CD4 = 17% 

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  =  89,300 Copies/ml

- ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) = 130,000  cells/cu.mm (ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ)

- ร่างกายอ่อนเพลีย / เบื่ออาหาร

- มักมีไข้ต่ำๆ ในช่วงเย็นทุกวัน

- มีอาการปวดไมเกรนแบบรุนแรงอยู่เสมอ

- ปวดเมื่อยตามข้อและกล้ามเนื้อ

- ฝันร้ายบ่อยๆ / นอนหลับไม่สนิท


• ข้อมูลหลังการใช้ 6-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


ค่า CD4

        Absolute CD4เพิ่มขึ้นจาก 271 cells/cu.mm เป็น 318 cells/cu.mm  (เพิ่มขึ้น 17%) 

        %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 17% เป็น 20%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  ลดลงจาก  89,300  Copies/ml  เหลือ  33,219  Copies/ml ลดลง  56,081  Copies/ml (หรือลดลง 63%)

- ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) เพิ่มขึ้นจาก 130,000  cells/cu.mm เป็น 205,000 cells/cu.mm.

- ไม่มีอาการอ่อนเพลีย  / ทานอาหารได้มากขึ้น

- ไม่มีอาการปวดไมเกรน และ ไม่มีอาการไข้ต่ำๆ อีกเลย

- ไม่มีอาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ

- ไม่มีอาการฝันร้าย / นอนหลับได้ดี

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 63 : หลังการใช้    9  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 40• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัส และ ยาต้านวัณโรค  ตั้งแต่เดือนก.พ.2560

ค่า CD4 = 152 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 55,000  Copies/ml

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีอาการไอ และ เหนื่อยหอบ

2. มีอาการอ่อนเพลียมาก  และ วิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังร่วมกับอาการคัน

4. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 6 กก.

5. นอนหลับไม่สนิท


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 152 cells/cu.mm  เป็น 303 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 99.34%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  ลดลงจาก 55,000  Copies/ml  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ผล X-Rays ปอด พบว่าปกติ

หมายเหตุ แพทย์ให้หยุดยาต้านวัณโรคก่อนกำหนด

- ไม่มีอาการไอและเหนื่อยหอบอีก

- ไม่มีอาการอ่อนเพลียและเวียนศีรษะอีก

- ผื่นและอาการคันตามผิวหนังลดลงมาก

- ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 8 กก.

- นอนหลับได้ดี

รายที่ 62 : หลังการใช้    4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 45• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสเดือนธ.ค.59

ค่า CD4 = 430 cells/cu.mส

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ และ ปวดศีรษะอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/  ร่างกายอ่อนเพลีย

4. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 430 cells/cu.mm  เป็น 850 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 97.67%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะอีกเลย

- นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- อาการปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง  ลดลงมาก

- ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

- หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 61 : หลังการใช้    6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 54• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 20 ปี

ข้อมูลค่า CD4

  ปี 2541 - 2558 ค่า CD4  อยู่ระหว่าง  550-600 cells/cu.mm  

             ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40  Copies/ml

   เดือนพ.ย.2559 ค่า CD4 ลดลงเหลือ 405 cells/cu.mm 

             ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เพิ่มขึ้นเป็น  445  Copies/ml 

             แพทย์สันนิษฐานว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี  

             จึงมีแผนที่จะปรับสูตรยาต้านไวรัส ภายหลังการตรวจค่า VL ครั้งต่อไป 

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้   ได้รับผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส คือ

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง 

2. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

4. ค่าไตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ / เริ่มมีภาวะไตวาย


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40  Copies/ml

      แพทย์แปลกใจที่ค่า VL ลดลง  / จึงไม่ได้ปรับสูตรยาต้านไวรัสให้ใหม่

- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 405 cells/cu.mm  เป็น 809 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 99.75%

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลง

- ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 60 : หลังการใช้    4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 1 ปีเศษ

ค่า CD4 = 416 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

2. มีอาการเวียนศีรษะหลังการทานยาต้านไวรัสทุกครั้ง

3. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 5 กก.

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

6. ผิวหนังแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 416 cells/cu.mm  เป็น 993  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 138.70%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40  Copies/ml

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะหลังทานยาต้านไวรัสอีก / นอนหลับได้ดีขึ้น

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 9 กก.

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ค่าความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอีก

- หน้าตาและผิวพรรณสดใส  จนคนทัก

รายที่ 59 : หลังการใช้    6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 39• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 3 ปี

ค่า CD4 ในช่วง 3 ปี  อยู่ระหว่าง 250-270 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าบ่อยครั้ง

2. เวียนศีรษะ / นอนหลับไม่สนิท

3. ท้องอืด/ เบื่ออาหาร

4. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ค่าความดันโลหิต สูงกว่าเกณฑ์ปก


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 270 cells/cu.mm  เป็น 540  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 100% 

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

- ไม่มีอาการเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดีขึ้น

- ไม่มีอาการท้องอืด/ ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride)  อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ค่าความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

หมายเหตุ แพทย์เตรียมให้คนไข้หยุดการใช้ยาลดความดันและยาลดไขมันในเลือด

รายที่ 58 : หลังการใช้    6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  5 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 29• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัส/ยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย ตั้งแต่เดือนส.ค.2559

ค่า CD4 = 93 cells/cu.mm

มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนัง (หน้า / แขน/ ขา)

มีเชื้อราในช่องปาก/ ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนอง

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส  ยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย

1. มีผื่นคันตามผิวหนัง

2. มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

3. ปวดศีรษะ และ เวียนศีรษะ บ่อยครั้ง

4. เบื่ออาหาร/  น้ำหนักลดลง 6 กก.

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

6. ผิวหนังแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก  93 cells/cu.mm  เป็น 556  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 498%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

- ไม่พบเชื้อราในช่องปาก / หายจากอาการต่อมทอนซิลอักเสบ

แพทย์จึงให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

- ตุ่ม PPE และ ผื่นคัน ลดลงมาก / จุดและรอยดำเริ่มจางลง

- ไม่มีอาการคลื่นไส้และอาเจียนอีก

- ไม่มีอาการปวดศีรษะ และ เวียนศีรษะ

- ทานอาหารได้มาก / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

- นอนหลับได้ดี/ หน้าตาและผิวพรรณสดใส

- ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 57 : หลังการใช้    6  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 25• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนก.ย.2559

ค่า CD4 = 74 cells/cu.mm

อาการก่อนการใช้ มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาปฏิชีวนะอื่นๆ

1. มีอาการเยื่อหุ้มปอดอักเสบ / เหนื่อยหอบ

2. มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนัง

3. วิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

4. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

5. เบื่ออาหาร/ ท้องเสียบ่อยๆ/ น้ำหนักลดลง 6 กก.

6. ผิวแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 74 cells/cu.mm เป็น 636 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 759.46%

2. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

3. ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ / ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ

แพทย์จึงให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

4. ไม่มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนังอีก/ รอยแผลเป็นจางลงมาก

5. ทานอาหารได้ดี /ไม่มีอาการท้องเสีย / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 9 กก.

6. หน้าตาและผิวพรรณสดใส

7. สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 56 : หลังการใช้    4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 40• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา  8 ปี

ค่า CD4 ในช่วง  8 ปี ที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 200-350 cells/cu.mm

ได้รับผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีปัญหาเรื่องไขมันย้ายที่ (ไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ/ กล้ามเนื้อแขนและขาลีบ)

2. ผิวแห้งและคล้ำ

3. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง  8 กก.

4. นอนหลับไม่สนิท

5. มีอาการฝันร้ายบ่อยๆ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 350 cells/cu.mm  เป็น 620 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 77.14%

2. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml

3. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride)  อยู่ในเกณฑ์ปกติ

4. กล้ามเนื้อบริเวณแขนและขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

5. ผิวพรรณขาวใสขึ้นจนคนทัก

6. ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10  กก.

7. นอนหลับได้สนิท  ไม่มีอาการฝันร้าย

รายที่ 55 : หลังการใช้   4  แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  6 เดือน 


• เพศ : หญิง• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

Absolute  CD4 = 321 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  =  78,520 Copies/ml

มีผื่นและอาการคันตามผิวหนังอยู่เสมอ

มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศเป็นประจำ

เมีอาการเบื่ออาหาร

เริ่มมีภาวะโลหิตจาง

มีอาการปวดศีรษะ และนอนหลับไม่สนิท


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


Absolute CD4 เพิ่มขึ้นจาก 321 cells/cu.mm  เป็น 815 cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 153.89%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  ลดลงจาก  78,520  Copies/ml  เป็น 27,500  Copies/ml  ลดลง 51,020  Copies/ml (หรือลดลง 64.98%)

ไม่มีอาการผื่นคันตามผิวหนังอีก

อาการภูมิแพ้อากาศลดลงมาก

ทานอาหารได้ดี /  น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

ผลการตรวจเลือดไม่พบภาวะโลหิตจาง

ไม่มีอาการปวดศีรษะ/ นอนหลับได้ดี

รายที่ 54 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 18 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 45• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนพ.ค.2558

ค่า CD4 = 362 cells/cu.mm / %CD4 = 13%

อาการก่อนใช้ มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

2. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 3 กก.

3. มีอาการจุกเสียด/ แน่นท้อง

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เดือนที่ 1-6


1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 362 cells/cu.mm เป็น 638 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 76.24%

2. %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 13% เป็น 27.27% เพิ่มขึ้น 109.77%

3. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

4. ไม่มีอาการเวียนศีรษะอีกเลย

5. ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กก.

6. อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

7. นอนหลับได้สนิท/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เดือนที่ 7-18


1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 638 cells/cu.mm เป็น 1,243 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 94.83%

2. %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 27.27% เป็น 43.45% เพิ่มขึ้น 59.33%

3. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

4. ผลการตรวจค่าตับไต พบว่า ปกติ

5. ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

6. หน้าตาและผิวพรรณสดใส/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 53 : หลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 45• ข้อมูลก่อนการใช้


ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

Absolute CD4 = 473 cells/cu.mm

%CD4 = 17%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 170,510 Copies/ml

มีอาการผื่นขึ้นตามผิวหนังบ่อยครั้ง

มีอาการเบื่ออาหาร

เริ่มมีภาวะโลหิตจาง

นอนหลับไม่สนิท


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


Absolute CD4 เพิ่มขึ้นจาก 473 cells/cu.mm เป็น 487 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 2.96%

%CD4 เพิ่มขึ้นจาก 17% เป็น 21% เพิ่มขึ้น 23.53%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 170,510 Copies/ml เป็น 61,951 Copies/ml ลดลง 108,559 Copies/ml (หรือลดลง 63.67%)

ผลการตรวจเลือดไม่พบภาวะโลหิตจาง

อาการผื่นขึ้นตามผิวหนังลดลงมาก

ทานอาหารได้ดี/ นอนหลับได้ดี

หน้าตาและผิวพรรณสดใส/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 52 : หลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 24• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนส.ค.59

ค่า CD4 อยู่ระหว่าง 122 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีตุ่มและผื่นขึ้นตามแขนและขา

2. วิงเวียนศีรษะและปวดศีรษะบ่อยครั้ง

3. มีอาการจุกเสียด แน่นท้อง และ เบื่ออาหาร

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

5. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

6. มีอาการประสาทหลอน และนอนหลับไม่สนิท


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 122 cells/cu.mm เป็น 540 cells/cu.mm หรือเพิ่มขึ้น 342.62%

2. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือน้อยกว่า 40 Copies/ml

3. ตุ่มและผื่นตามแขนและขาลดลงมาก รวมทั้งจุดและรอยดำเริ่มจางลง

4. ไม่มีอาการวิงเวียนและปวดศีรษะอีก

5. ไม่มีอาการจุกเสียดและแน่นท้อง / ทานอาหารได้มากขึ้น

6. อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

7. อาการปวดตามข้อต่างๆ ลดลง สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นกว่าเดิม

8. ไม่มีอาการประสาทหลอนหรือฝันร้าย / นอนหลับได้สนิท

รายที่ 51 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 33• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 5 ปี

ข้อมูลค่า CD4 ปี 2555 - 2559 ค่า CD4 อยู่ระหว่าง 260-300 cells/cu.mm

หมายเหตุ แพทย์ลงความเห็นว่า ค่า CD4 น่าจะสูงสุดแค่นี้

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. ใบหน้าตอบ/ พุงป่อง

2. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

3. ปวดตามข้อต่างๆ / ชาตามปลายมือและเท้า

4. กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรง / ออกกำลังกายได้ในระยะเวลาสั้นๆ

5. เบื่ออาหาร/ นอนหลับไม่สนิท


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 300 cells/cu.mm เป็น 495 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 65%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ทานอาหารได้มากขึ้น/ นอนหลับได้ดีขึ้น

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น โดยไม่มีอาการอ่อนล้า

หมายเหตุ รอตรวจ CBC ในครั้งถัดไป

รายที่ 50 : หลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 34• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 = 118 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. เครียด/ วิตกกังวล / นอนหลับไม่สนิท

2. ร่างกายอ่อนเพลีย/ ออกกำลังกายได้ในระยะเวลาสั้นๆ

3. ผิวหนังมีผื่นและจุดแดงๆ

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

5. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 5 กก.


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 118 cells/cu.mm เป็น 590 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 400%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

นอนหลับได้ดีขึ้น

สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นโดยไม่มีอาการอ่อนล้า

อาการผื่นตามผิวหนังลดลง/ จุดแดงๆ จางลง

ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใส

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 49 : หลังการใช้ 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 27• ข้อมูลก่อนการใช้


ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 726 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 157,701 Copies/ml

มีอาการปวดศีรษะ และเป็นไข้อยู่เสมอ

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร (ท้องอืด/ คลื่นไส้/ อาเจียน) เป็นประจำ

เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 5 กก.

มีภาวะโลหิตจาง


• ข้อมูลหลังการใช้ 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 726 cells/cu.mm เป็น 806 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 11%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 157,701 Copies/ml เป็น 67,168 Copies/ml ลดลง 90,533 Copies/ml (หรือลดลง 57.41%)

ไม่มีอาการปวดศีรษะและเป็นไข้อีกเลย

ปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารหมดไป

ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 7 กก.

ผลการตรวจเลือดไม่พบภาวะโลหิตจาง

หน้าตาและผิวพรรณสดใส/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 48 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 44• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 3 เดือน

ค่า CD4 = 362 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ และ ปวดศีรษะอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

5. มีอาการจุกเสียด/ แน่นท้อง และ เบื่ออาหาร


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 362 cells/cu.mm เป็น 679 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 87.57%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ไม่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะอีกเลย

นอนหลับได้สนิท / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

อาการปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดลงมาก

ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 4 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 47 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 45• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 2 ปี

ค่า CD4 ในระหว่างปี 2557-2558 อยู่ระหว่าง 145-190 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

2. มีอาการเวียนศีรษะ/ มึนงง หลังการทานยาต้านไวรัสอยู่เสมอ

3. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 190 cells/cu.mm เป็น 452 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 137.89%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

อาการเวียนศีรษะและมึนงง หลังการทานยาต้านไวรัส ลดลงมาก

ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

นอนหลับได้สนิท ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

ผิวพรรณสดใสจนคนทัก

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 46 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 27• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนมี.ค.2559

ค่า CD4 = 6 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีตุ่ม PPE และผื่นแดง ขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย (หน้า/ ตามตัว/ แขนขา)

2. มีเชื้อราในช่องปาก / ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนอง

3. ทานอาหารไม่ได้ / เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 5 กก.

4. มีอาการปวดศีรษะและมีไข้ต่ำๆ ทุกวัน

5. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

6. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก  6 cells/cu.mm  เป็น 452  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 7,433.33%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml


หมายเหตุ

แพทย์ลงความเห็นว่าคนไข้ร่างกายฟื้นตัวเร็วมาก รวมทั้ง ค่า CD4 เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้


ไม่มีตุ่ม PPE และ ผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก

ไม่พบเชื้อราในช่องปาก / หายจากอาการต่อมทอนซิลอักเสบ

ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

ไม่มีอาการไข้และปวดศีรษะอีก

ไม่มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

นอนหลับได้ดี / ผิวพรรณสดใส / สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 45 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 1 ปี

ข้อมูลค่า CD4

- 6 เดือนแรก หลังทานยาต้านไวรัส ค่า CD4 = 520 cells/cu.mm

- 6 เดือนถัดมา หลังทานยาต้านไวรัส ค่า CD4 ลดลงจาก 520 cells/cu.mm เป็น 395 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้

1. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

2. มีเชื้อราในช่องปาก/ ลิ้นเป็นฝ้าขาว

3. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 395 cells/cu.mm เป็น 665 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 68.35%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ไม่มีผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก / ผิวพรรณสดใส

อาการเชื้อราในช่องปากและลิ้นที่เป็นฝ้าขาว หายเป็นปกติ

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

นอนหลับได้ดี/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 44 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 36• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัส ประมาณ 3 เดือน

ค่า CD4 = 120 cells/cu.mm.

ค่าไต (Creatinine และ Bun) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ

ผิวหนังบริเวณหน้า แขน และศีรษะ มีผื่นและตุ่มขึ้น ร่วมกับอาการคัน

มักมีไข้ต่ำๆ อยู่เสมอ

เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 5 กก.


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 120 cells/cu.mm เป็น 650 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 441.67%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผลการตรวจค่าโซเดียม พบว่าปกติ

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 6 กก.

ตุ่มและอาการคันตามผิวหนังหมดไป / ผิวพรรณขาวและสดใสขึ้น

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 43 : หลังการใช้ 3 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 8• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 8 ปี (ตั้งแต่แรกเกิด)

ค่า CD4 = 900 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 411 Copies/ml


หมายเหตุ

แพทย์สันนิษฐานว่าเริ่มมีอาการดื้อยาต้านไวรัส


อาการก่อนใช้

-- 1. มีอาการภูมิแพ้และเป็นไข้หวัดบ่อยๆ

-- 2. หูติดเชื้อและมีอาการอักเสบอยู่เสมอ (ปวดหู/ หูอื้อ/ เป็นหนอง) 

-- 3. มีภาวะโลหิตจาง

-- 4. ค่าตับสูงกว่าเกณฑ์

-- 5. มีภาวะตับอักเสบ  มีอาการคลื่นไส้-อาเจียน/ อ่อนเพลีย/ คันตามผิวหนัง/  ตัวเหลือง

-- 6. ทานอาหารได้น้อย/ น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ 

จากอาการข้างต้นเป็นสาเหตุที่ต้องหยุดเรียนบ่อยๆ ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนร่วมชั้นเรียน 


• ข้อมูลหลังการใช้ 3 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก  900 cel ls/cu.mm  เป็น  1,200  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 33.33% 

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  ลดลงจาก 411  Copies/ml  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml 


หมายเหตุ

แพทย์แปลกใจที่ค่า VL ครั้งนี้ ตรวจไม่พบ  เพราะคาดว่าค่า VL จะต้องเพิ่มขึ้นอีก 


- ไม่มีอาการไข้หวัดและภูมิแพ้อีกเลย 

- อาการหูติดเชื้อและอักเสบหายสนิ

- ผลการตรวจเลือด  พบว่า ค่าตับและไตปกติ และ ไม่พบภาวะโลหิตจาง

- ไม่พบภาวะตับอักเสบ และ ไม่มีอาการต่างๆ เช่น คลื่นไส้ /คันตามผิวหนัง และ ตัวเหลือง อีก

- ทานอาหารได้มากขึ้น/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 4 กก.

- ไม่มีอาการอ่อนเพลีย/ สดใสร่าเริงมาก

- ญาติและคุณครูที่โรงเรียนแปลกใจมาก เพราะหลังการใช้ ไม่มีอาการป่วยใดๆ และไม่ได้หยุดเรียน อีกเลย 

รายที่ 42 : หลังการใช้ 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 37• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 1 ปี

ข้อมูลค่า CD4

-- 6 เดือนแรก หลังทานยาต้านไวรัส ค่า CD4 = 350 cells/cu.mm

-- 6 เดือนถัดมา หลังทานยาต้านไวรัส ค่า CD4 ลดลงจาก 350 cells/cu.mm เป็น 250 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ มีผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส คือ มีผื่นขึ้นตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 250 cells/cu.mm เป็น 470 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 88%

อาการผื่นขึ้นตามผิวหนังลดลงมาก

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผลการตรวจค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 41 : หลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 36• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัส และ ยาต้านวัณโรค ตั้งแต่เดือนม.ค.2559

ค่า CD4 = 109 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 250,000 Copies/ml

อาการก่อนใช้ มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV/ วัณโรคต่อมน้ำเหลือง และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาอื่นๆ

1. อาการจากวัณโรคต่อมน้ำเหลือง มีแผลหนองบริเวณลำคอด้านขวา ต้องรักษาโดยการเจาะดูดเพื่อระบายหนองออกร่วมกับการทานยา / ใบหน้าและเปลือกตามีอาการบวมมาก

2. มีอาการอ่อนเพลียมาก และ วิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง.

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังร่วมกับอาการคัน.

4. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 3 กก.

5. นอนหลับไม่สนิท.


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


1.ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 109 cells/cu.mm เป็น 319 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 192.66%

2. ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 250,000 Copies/ml เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

หมายเหตุ แพทย์ลงความเห็นว่า ค่า CD4 เพิ่มขึ้นเร็วมาก ในขณะที่ ค่า VL ลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

3. อาการวัณโรคต่อมน้ำเหลือง

ผลการตรวจพบว่า ต่อมน้ำเหลืองยุบลงมาก/ แผลจากการเจาะดูดเพื่อระบายหนองออกแห้งเกือบสนิท / เหลือแต่อาการบวมที่เปลือกตา

4. ไม่มีอาการอ่อนเพลียและเวียนศีรษะอีก

5. ผื่นและอาการคันตามผิวหนังลดลงมาก

6. ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

7. นอนหลับได้ดี

รายที่ 40 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนมิ.ย.2559

ค่า CD4 = 9 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาอื่นๆ

1. มีตุ่ม PPE ขึ้นตามผิวหนัง ร่วมกับอาการคัน

2. ปอดอักเสบ/ เหนื่อยหอบ และมีอาการไอ

3. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 3 กก.

4. มีอาการชาตามปลายมือ

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 9 cells/cu.mm  เป็น 505  cells/cu.mm  เพิ่มขึ้น 5,511.11% 

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  20  Copies/ml 

- ผลการ X-Rays พบว่าปอดเป็นปกติ 

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- ไม่มีอาการชาตามปลายมือ

- ไม่มีตุ่ม PPE และ ผื่นขึ้นตามผิวหนังอีก 

- ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กก.

- นอนหลับได้ดี / สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 39 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 47• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนม.ค.2559

ค่า CD4 = 118 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. 1. มีตุ่ม PPE และผื่นแดง ขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย (หน้า/ ตามตัว/ แขนขา)

2. มีเชื้อราในปากและลำคอ /มีอาการ เจ็บคอ

3. ทานอาหารไม่ได้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 3 กก.

4. มีอาการปวดศีรษะและเป็นไข้ต่ำๆ ทุกวัน

5. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

6. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 118 cells/cu.mm เป็น 343 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 190.68%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

หมายเหตุ แพทย์ชมว่าคนไข้ร่างกายฟื้นตัวเร็วมาก รวมทั้ง ค่า CD4 เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

ไม่พบเชื้อราในปาก / ไม่มีอาการเจ็บคอ

ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

ไม่มีอาการไข้และปวดศีรษะอีก

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

นอนหลับได้ดีขึ้น/ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

รายที่ 38 : หลังการใช้ 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 12 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนต.ค.2558

ค่า CD4 = 354 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มักเป็นเริมที่ริมฝีปาก

2. เหงือกอักเสบบ่อยๆ

3. มีอาการมึนงงหลังการทานยาต้านไวรัส

4. มีอาการชาตามปลายมือและเท้าอยู่เสมอ

5. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย

6. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 3 กก.

7. ผิวแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1-6 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 354 cells/cu.mm เป็น 705 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 99.15%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ไม่มีอาการอักเสบของเหงือกและเริมที่ริมฝีปากอีกเลย

ไม่มีอาการมึนงงหลังทานยาต้านไวรัส

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

นอนหลับสนิท/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

ทานอาหารได้ดี/ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใส

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 7-12 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 705 cells/cu.mm เป็น 874 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 23.97%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ผลการตรวจค่าเอมไซม์ SGPT ในเลือด พบว่า ปกติ

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

หน้าตาและผิวพรรณสดใส

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 37 : หลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 34• ข้อมูลก่อนการใช้


ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 608 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 158,738 Copies/ml

มีอาการไข้ต่ำๆ อยู่บ่อยครั้ง

มีอาการกรดไหลย้อน รักษากับแพทย์อยู่ 2 เดือน แต่อาการไม่ดีขึ้น

มีภาวะลำไส้แปรปรวน (ปวดท้อง และ ท้องเสียสลับกับท้องผูก)

นอนหลับไม่สนิท / มีอาการอ่อนเพลียอยู่เสมอ


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


ค่า CD4 = 608 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 158,738 Copies/ml เป็น 59,406 Copies/ml ลดลง 99,332 Copies/ml (หรือลดลง 62.58%)

ไม่มีอาการไข้ต่ำๆ และ อาการกรดไหลย้อนอีกเลย

ร่างกายกระฉับเฉง/ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 กก.

ไม่มีภาวะลำไส้แปรปรวนอีก

นอนหลับได้ดี / หน้าตาและผิวพรรณสดใสจนคนทัก

รายที่ 36 : หลังการใช้ 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 27• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัส/ยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย ตั้งแต่เดือนพ.ย.2558

ค่า CD4 = 114 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส/ ยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย

1. มีอาการเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

2. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

3. เบื่ออาหาร/ ท้องเสียบ่อยๆ/ น้ำหนักลดลง 3 กก.

4. ผิวแห้งและคล้ำ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4-6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 114 cells/cu.mm เป็น 466 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 308.77%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผล X-Rays ปอด พบว่าปกติ

แพทย์ให้หยุดทานยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อนกำหนด

ไม่มีอาการเวียนศีรษะอีก

ทานอาหารได้ดี /ไม่มีอาการท้องเสียอีก / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 4 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใส

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 35 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 12 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 418.6 cells/cu.mm

ค่า %CD4 = 18.7

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 8,814 Copies/ml

ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) = 48,000 cu.cm.

มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศบ่อยครั้ง

มีตุ่มขึ้นและอาการคันตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

มักมีอาการปวดศีรษะ และนอนหลับไม่สนิท


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 12 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 418.6 cells/cu.mm เป็น 668 cells/cu.mm หรือเพิ่มขึ้น 59.58%

ค่า %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 18.7 เป็น 25 หรือเพิ่มขึ้น 33.69%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 8,814 Copies/ml เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) เพิ่มขึ้นจาก 48,000 cu.cm. เป็น 75,000 cu.cm หรือเพิ่มขึ้น 56.25%

ไม่มีตุ่มและอาการคันตามผิวหนังอีกเลย

ไม่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศ และ อาการปวดศีรษะอีก

นอนหลับได้ดี / สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 34 : หลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 24• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัส/ ยาต้านเชื้อรา /ยาต้านแบคทีเรีย ตั้งแต่เดือนม.ค.2559

ค่า CD4 = 93 cells/cu.mm

อาการก่อนใช้ มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาอื่นๆ

1. มีตุ่ม PPE ตามแขนและขา

2. มีอาการชาตามปลายมือและเท้า

3. ระบบการขับถ่ายแปรปรวน/ ปวดท้องและท้องเสียทุกวัน

4. มีอาการไอช่วงเช้า / การหายใจติดขัด

5. คลื่นไส้และอาเจียรบ่อยๆ

6. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังร่วมกับอาการคัน

7. เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง 3 กก.

8. มักมีไข้ต่ำๆ ช่วงเย็น

9. นอนหลับไม่สนิท


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เดือนที่ 1


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 93 cells/cu.mm เป็น 174 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 87.10%

ตุ่ม PPE และอาการคันลดลงมาก

ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 4 กก.

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลง

ระบบการขับถ่ายดีขึ้น

ไม่มีอาการคลื่นไส้และอาเจียร

นอนหลับได้ดีขึ้น


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เดือนที่ 2


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 174 cells/cu.mm เป็น 330 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 89.66%

อาการก่อนใช้ ซึ่งเกิดจากผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสและยาอื่นๆ หมดไป เหลือเฉพาะรอยแผลจากตุ่ม PPE และ ผื่นตามผิวหนังเล็กน้อย

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 33 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนส.ค.2558

ค่า CD4 = 416 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. นอนหลับไม่สนิท/ อ่อนเพลีย

2. มีอาการเวียนศีรษะในช่วงเช้าของทุกวัน

3. เบื่ออาหาร/ น้ำหนักลดลง 4 กก.


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


เริ่มใช้ เดือนพ.ย.2558

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 416 cells/cu.mm เป็น 698 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 67.79%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

อาการเวียนศีรษะลดลงมาก / นอนหลับได้ดีขึ้น

ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใส จนคนทัก

รายที่ 32 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 36• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนม.ค.2557

ค่า CD4 ในระหว่างเดือนม.ค. 2557 – มิ.ย.2558 อยู่ระหว่าง 150-170 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. อาการชาตามปลายมือและเท้าบ่อยครั้ง

2. เวียนศีรษะ / นอนหลับไม่สนิท

3. ท้องอืด/ เบื่ออาหาร

4. น้ำหนักลดลง 9 กก./ แก้มตอบ

5. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


เริ่มใช้ เดือนก.ค.2558

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 170 cells/cu.mm เป็น 270 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 59%

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

ไม่มีอาการเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดีขึ้น

ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 12 กก.

ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol + Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ค่าตับและไต อยู่ในเกณฑ์ปกติ

รายที่ 31 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 25• ข้อมูลก่อนการใช้


ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 233 cells/cu.mm

ค่า %CD4 = 7.8

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 726,694 Copies/ml

มีอาการผื่นและคันตามตัวบ่อยครั้ง

เป็นหวัดบ่อย ๆ บางครั้งเป็นขั้นรุนแรง


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 233 cells/cu.mm เป็น 271 cells/cu.mm หรือเพิ่มขึ้น 16.31%

ค่า %CD4 เพิ่มขึ้นจาก 7.8 เป็น 12.9 หรือเพิ่มขึ้น 65.38%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 726,694 Copies/ml เหลือ 260,658 Copies/ml หรือลดลง 64.13%

ไม่มีอาการผื่นและคันตามตัวอีกเลย

เป็นหวัดน้อยลง และอาการไม่รุนแรง

สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 30 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มทานยาต้านไวรัส เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2558

ค่า CD4 = 151 cells/cu.mm.

มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ

ผิวหนังบริเวณหน้า แขน และศีรษะ มีผื่นและตุ่มขึ้น ร่วมกับอาการคัน หายๆ

เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 5 กก.


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 151 cells/cu.mm เป็น 328 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 117%

ผลการตรวจค่าตับ พบว่าปกติ

ผลการตรวจค่าโซเดียม พบว่าปกติ

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

ตุ่มและอาการคันตามผิวหนังหมดไป/ผิวพรรณขาวและสดใสขึ้น

สุขภาพโดยรวมปกติ

รายที่ 29 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 246 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 2,549 Copies/ml

เป็นหวัดบ่อยๆ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 246 cells/cu.mm เป็น 261 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 6%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 2,549 Copies/ml เหลือ 199 Copies/ml

ค่าเกล็ดเลือด (Platelet) เพิ่มขึ้นจาก 228,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เป็น 269,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เพิ่มขึ้น 18%

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผลการตรวจค่าซิฟิลิส ไม่พบเชื้อซิฟิลิส

ผล X-Rays ปอด พบว่าปกติ

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี

รายที่ 28 : หลังการใช้ 2-4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 32• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มใช้ยาต้านไวรัสตั้งแต่เดือนมิ.ย.2556

ในระหว่างเดือนมิ.ย.2556-พ.ค.2558 (2 ปี) ค่า CD4 ขึ้นๆ ลงๆ ไม่เกิน 172 cells/cu.mm.

มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศและเป็นหวัดบ่อยครั้ง

มีอาการมึนหลังจากทานยาต้านไวรัสในช่วงเย็น


• ข้อมูลหลังการใช้ 2-4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 172 cells/cu.mm เป็น 218 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 27%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) น้อยกว่า 40 Copies/ml

อาการภูมิแพ้อากาศและอาการหวัดน้อยลงมาก

อาการมึนหลังจากทานยาต้านไวรัสในช่วงเย็นน้อยลงมาก

• ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

รายที่ 27 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 30• ข้อมูลก่อนการใช้


ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 613 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) 50,000 Copies/ml

มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศบ่อยครั้ง

มีตุ่มขึ้นและอาการคันตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

นอนหลับไม่สนิทบ่อยครั้ง


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 613 cells/cu.mm เป็น 710 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 16%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 50,000 Copies/ml เป็น 20,000 Copies/ml

ไม่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศอีก

ตุ่มและอาการคันตามผิวหนังหมดไป

รายที่ 26 : หลังใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 35• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มทานยาต้านไวรัสเดือนพ.ค.2557

ค่า CD4 = 316 cells/cu.mm.

ผิวหนังแห้งและคล้ำ

มีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 6 กก.


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 316 cells/cu.mm เป็น 1,004 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 217.72%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 9 กก.

ผิวพรรณขาวและสดใสขึ้น จนคนทัก

รายที่ 25 : หลังใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 30• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มทานยาต้านไวรัสเดือนพ.ค.2558

ค่า CD4 = 70 cells/cu.mm.

นอนไม่หลับบ่อยครั้ง

มีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 6 กก.

มีผื่นขึ้นบ่อยๆ และมีอาการแพ้เวลาถุกยุงกัด


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 70 cells/cu.mm เป็น 223 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 218.57%

ไม่มีผื่นขึ้น และ อาการแพ้เมื่อถูกยุงกัดอีกเลย

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 9 กก.

สามารถนอนหลับได้ดีขึ้น

หมายเหตุ แพทย์ยังไม่ได้ตรวจค่า VL ให้ในครั้งนี้

รายที่ 24 : หลังใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 57• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มทานยาต้านไวรัสตั้งแต่ปี 2555

ค่า CD4 อยู่ระหว่าง 250-330 cells/cu.mm.

เป็นโรคซึมเศร้า/ เครียดและวิตกกังวล

นอนไม่หลับ ต้องใช้ยานอนหลับเป็นประจำ

มีอาการเบื่ออาหาร

แขนและขาไม่มีแรง / ออกกำลังกายได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 328 cells/cu.mm เป็น 416 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 27%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

จิตใจแจ่มใสขึ้น /อาการซึมเศร้าและวิตกกังวลลดลง

สามารถนอนหลับได้เองโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับ

ทานอาหารได้มากขึ้น

แขนและขามีกำลังมากขึ้น ออกกำลังกายได้นานขึ้น

รายที่ 23 : หลังใช้ 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน


• เพศ : หฐิง• อายุ : 39• ข้อมูลก่อนการใช้


ทราบว่าติดเชื้อ HIV ตั้งแต่ปี 2538 แต่ไม่ได้เข้ารับการรักษา

เดือนก.พ.2558 จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาอีกครั้ง / ค่า CD4 = 147 cells/cu.mm

มีอาการ แน่นท้อง ปวดท้องคล้ายอาการของโรคกระเพาะ/ คลื่นไส้บ่อยครั้ง

เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ

มีเชื้อราในปากและลำคอ เจ็บคอ ทานอาหารไม่ได้ เบื่ออาหาร

ผิวหนังมีผื่นและจุดแดงๆ

มีอาการปอดอักเสบ และ หายใจไม่ทั่วท้อง

มีอาการชาตามปลายมือ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 147 cells/cu.mm เป็น 432 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 194%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

อาการจุกเสียด แน่นท้อง ลดลง / ไม่มีอาการเจ็บคอ

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 กก.

อาการผื่นลดลง/ จุดแดงๆ จางลง

อาการชาตามปลายมือลดลง

นอนหลับได้ดีขึ้น

ผลการ X-Rays ปอดเป็นปกติ

รายที่ 22 : หลังใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 38• ข้อมูลก่อนการใช้


ทานยาต้านไวรัสมาเป็นเวลา 6 ปี

ค่า CD4 ในระหว่างปี 2553-2558 อยู่ระหว่าง 200-360 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. มีปัญหาเรื่องไขมันย้ายที่ (ไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ/ แขนและขาลีบ)

2. ทานอาหารได้น้อย / น้ำหนักลดและไม่เพิ่มขึ้นอีกเลย

3. นอนหลับไม่สนิท/ มีอาการฝันร้ายบ่อยครั้ง


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 360 cells/cu.mm เป็น 421 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 17%

ทานอาหารได้มากขึ้น / น้ำหนักเพิ่มขึ้น 2 กก.

นอนหลับได้สนิท ไม่มีอาการฝันร้าย

กล้ามเนื้อบริเวณแขนและขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

ระดับไขมันในเลือดเริ่มลดลงจนเกือบเข้าสู่ค่าปกติ

รายที่ 21 : หลังใช้ 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 34• ข้อมูลก่อนการใช้


ทราบว่าติดเชื้อประมาณปี 2553 / รับยาต้านไวรัสแล้วเกิดผลข้างเคียงมากจึงหยุดทานยาต้านไวรัส

ต่อมามีโรคแทรกซ้อน จึงกลับมารับยาต้านไวรัสอีกครั้งในเดือนม.ค.2557

ค่า CD4 ในระหว่างปี 2557 อยู่ระหว่าง 154-174 cells/cu.mm

มีอาการจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

1. อาการชาตามปลายมือและเท้าบ่อยครั้ง

2. เวียนศีรษะ / นอนไม่หลับ

3. ท้องอืด/ เบื่ออาหาร

4. น้ำหนักลดลง 9 กก./ แก้มตอบ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 เดือน


เริ่มใช้ เดือนม.ค.2558

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 174 cells/cu.mm เป็น 225 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 29%

อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลงมาก

ไม่มีอาการเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดี

ทานอาหารได้ดี / น้ำหนักขึ้นมา 12 กก.

รายที่ 20 : หลังใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 15• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 2 ปี

มีประวัติการดื้อยาต้านไวรัสและเปลี่ยนยาต้านไวรัสมาแล้ว 3 สูตร

สูตรยาต้านปัจจุบัน : Atazanavir/ Tenofovir/ Ritonavir

ค่า CD4 = 94 cells/cu.mm

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) = 1,090,000 Copies/ml


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 94 cells/cu.mm เป็น 364 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 287.23%

ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 1,090,000 Copies/ml เป็น 850 Copies/ml

ทานอาหารได้มากขึ้น / สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี

รายที่ 19 : หลังใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

อยู่ระหว่างรับยาต้านวัณโรค

ค่า CD4 = 280 cells/cu.mm


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 280 cells/cu.mm เป็น 342 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 22%

ผล X-Rays ปอด เป็นปกติ แพทย์จึงให้หยุดทานยาต้านวัณโรค

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี

รายที่ 18 : หลังใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 59ปี• ข้อมูลก่อนการใช้


ปัจจุบันอายุ 59 ปี

รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 15 ปี

ค่า CD4 = 450 cells/cu.mm / VL น้อยกว่า 40 Copies/ml

มักมีอาการอ่อนเพลียหลังการทำงาน/ ออกกำลังกายได้ในระยะเวลาสั้นๆ

นอนหลับไม่สนิทบ่อยครั้ง


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 450 cells/cu.mm เป็น 520 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 16%

สามารถออกกำลังกายโดยการขี่จักรยานได้นานขึ้น โดยไม่มีอาการอ่อนล้า

ทานอาหารได้มากขึ้น / นอนหลับได้สนิทขึ้น

รายที่ 17 : หลังใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ค่า CD4 = 613 cells/cu.mm

มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศบ่อยครั้ง

มีตุ่มขึ้นและอาการคันตามผิวหนังแบบเป็นๆ หายๆ

ท้องผูกบ่อยๆ

นอนหลับไม่สนิทเป็นบางครั้ง


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 613 cells/cu.mm เป็น 710 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 16%

ไม่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศอีก

อาการคันตามผิวหนังหมดไป

การขับถ่ายดีขึ้น และ นอนหลับได้สนิทขึ้น

รายที่ 16 : หลังใช้ 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : 62ปี• ข้อมูลก่อนการใช้


ปัจจุบันอายุ 62 ปี ทราบว่าติดเชื้อตั้งแต่ปี 2548 ตอนนั้น ค่า CD4 ประมาณ 500 cells/cu.mm จึงยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

เดือนก.พ.58 ค่า CD4 ลดลงเหลือ 97 cells/cu.mm จึง เริ่มรับยาต้านไวรัส

อาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. ผิวหนังมีตุ่มและมีอาการคัน แบบเป็นๆ หายๆ

2. มีอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง

3. ทานอาหารได้น้อย / น้ำหนักลดลง 3.5 กก.

4. มีอาการเมา และวิงเวียนศีรษะบ่อยครั้ง/ นอนหลับไม่สนิท

5. มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และ แขนขาลีบ


• ข้อมูลหลังการใช้ 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 97 cells/cu.mm เป็น 255 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 163%

ตุ่มและผื่นคันตามผิวหนังลดลงไปมาก

ไม่มีอาการวิงเวียนศีรษะ / นอนหลับได้ดีขึ้น

ทานอาหารได้มากขึ้น

รายที่ 15 : หลังใช้ 2-4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 15 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


ทราบว่าติดเชื้อเดือนพ.ค.57 และ เริ่มรับยาต้านไวรัสเดือนมิ.ย.57

อาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. ผิวหนังมีตุ่ม PPE และอาการคันมาก

2. เป็นงูสวัดบ่อยครั้ง

3. มีอาการปอดบวม และ เหนื่อยหอบ

4. มีอาการคลื่นไส้ และ อาเจียร อย่างต่อเนื่อง

5. มีภาวะโลหิตจาง

6. น้ำหนักลดลงจากเดิม 15 กก.


• ข้อมูลหลังการใช้ 2-4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 15 เดือน


--- 3 เดือนแรก ใช้ 2 แคปซูล/วัน ---

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 105 cells/cu.mm เป็น 132 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 26%

อาการปอดบวม และ เหนื่อยหอบทุเลาลง

ไม่พบอาการงูสวัดอีก

ไม่พบอาการคลื่นไส้และอาเจียร

--- 9 เดือนถัดมา ใช้ 4 แคปซูล/วัน ---

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 132 cells/cu.mm เป็น 248 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 88%

ผิวหนังที่มีตุ่ม PPE และอาการคันหายไป

ผลการ X-Rays ปอดเป็นปกติ

ไม่มีภาวะโลหิตจาง

ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 กก.

หน้าตาและผิวพรรณสดใส

--- 3 เดือนถัดมา ใช้ 4 แคปซูล/วัน ---

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 248 cells/cu.mm เป็น 340 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 37%

ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่าปกติ

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี

รายที่ 14 : หลังใช้ 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 1 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับค่า CD4

6 เดือนแรก หลังทานยาต้านไวรัส ค่า CD4 = 600 cells/cu.mm

6 เดือนถัดมา ค่า CD4 ลดลงเหลือ 500 cells/cu.mm

ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส : ผิวคล้ำและแห้งมาก/ มีภาวะโลหิตจาง


• ข้อมูลหลังการใช้ 4-9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


(ใช้ 9 แคปซูล/วัน ในเดือนแรก และ 4 แคปซูลในเดือนที่ 2)

ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 500 cells/cu.mm เป็น 722 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 44%

ผิวพรรณและอาการโลหิตจางเริ่มดีขึ้น

รายที่ 13 : หลังใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 25ปี• ข้อมูลก่อนการใช้


ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส / ค่า CD4 = 212 cells/cu.mm

มีอาการผื่นแดงและคันตามตัว


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 212 cells/cu.mm เป็น 233 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 10%

2. ไม่มีอาการผื่นแดงและคันตามตัว

3. สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 12 : หลังใช้ 2 - 4 แคปซูลต่อวัน


• เพศ : ชาย• อายุ : 12ปี• ข้อมูลก่อนการใช้


ทราบว่าติดเชื้อ HIV ปี 2548 ตอนนั้นอายุ 2 ปี/ แพทย์ให้รับยาต้านทันที

ช่วงที่รับยาต้าน ปี 2548-2553 รวม 5 ปี ค่า CD4 อยู่ระหว่าง 400-500 cells/cu.mm

มีปัญหาด้านสุขภาพ (เป็นหวัดบ่อยๆ/ ต่อมทอลซิลอักเสบ/ มักมีเลือดออกในช่องปาก/ แพ้ยุงและมีผื่นคันบ่อยๆ)


• ข้อมูลหลังการใช้ หลังใช้ 2 - 4 แคปซูลต่อวัน


1. ปี 2554-2557 ทาน 2 แคปซูลต่อวัน ค่า CD4 อยู่ระหว่าง 1,400-1,500 cells/cu.mm / สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

2. ปี 2558 ทาน 4 แคปซูลต่อวัน ปัจจุบันอายุ 12 ปี ค่า CD4 ล่าสุด (มิ.ย.58) = 1,800 cells/cu.mm/ ค่า VL ปัจจุบัน เหลือน้อยกว่า 20 Copies/ml สุขภาพโดยรวมแข็งแรง

รายที่ 11 : หลังใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เริ่มทานเดือนเม.ย.2556 – ปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี


• เพศ : ชาย• อายุ : 57ปี• ข้อมูลก่อนการใช้


เริ่มใช้ยาต้านไวรัสตั้งแต่ปี 2553

ในระหว่างปี 2553-2555 ค่า CD4 ขึ้นๆ ลงๆ ไม่เกิน 400 cells/cu.mm

มีปัญหาด้านสุขภาพ (มีอาการปากเปื่อย/ อ่อนเพลีย/ เบื่ออาหาร/ นอนไม่ค่อยหลับ/ มีผื่นคันตามผิวหนัง)


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เริ่มทานเดือนเม.ย.2556 – ปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี


1. ค่า CD4 ล่าสุด (มิ.ย.58) เพิ่มขึ้นจาก 400 cells/cu.mm เป็น 650 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 62.50%

2. ค่า VL ปัจจุบัน เหลือน้อยกว่า 40 Copies/ml

3. ปัจจุบันอายุ 57 ปี สุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ/ สามารถออกกำลังกายได้ครั้งละนานๆ / ทานอาหารได้มาก/ นอนหลับได้ดี

รายที่ 10 : หลังใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


ค่า CD4 = 171 cells/cu.mm

เพิ่งรับยาต้านไวรัส

ทาน ก่อนรับยาต้านไวรัสเป็นเวลา 1 สัปดาห์


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 171 cells/cu.mm เป็น 201 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 18%

2. ค่า VL เดิมไม่ทราบค่า / ปัจจุบันเหลือ 553 Copies/ml

3. ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส (อาการอ่อนเพลียและซึมเคร้า) มีน้อยมาก

หมายเหตุ : รอผลการตรวจ CD4 เดือนถัดไป

รายที่ 9 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


- ค่า CD4 = 362 cells/cu.mm / ทาน ก่อนรับยาต้านไวรัสเป็นเวลา 1 เดือน


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


อาการที่เกิดจากผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส หลังทาน ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน น้อยมาก โดย มีอาการเวียนศีรษะและมึนงงเล็กน้อย มีอาการจุกเสียดแน่นท้องเป็นครั้งคราว


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


1. ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 362 cells/cu.mm เป็น 783 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 116%

2. ค่า Syphillis ลดลง จาก 1 : 256 เป็น 1 : 8

3. อาการต่างๆ ที่เกิดจากผลข้างเคียงจากยาต้านหมดไป

4. ปัจจุบันสุขภาพโดยรวมปกติ / ทานอาหารได้มากขึ้น/ ผิวพรรณสดใส/ นอนหลับได้ดีขึ้น

รายที่ 8 : หลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ 36 ปี• ข้อมูลก่อนการใช้


- เพิ่งรับยาต้านไวรัส

- ค่า CD4 = 13 cells/cu.mm

- ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีอาการวิงเวียนศีรษะ

2. กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง

4. มีภาวะซีด และ โลหิตจาง


• ข้อมูลหลังการใช้ 6 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 13 cells/cu.mm  เป็น 575 cells/cu.mm  หรือ เพิ่มขึ้น 4,323.08%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส)  เหลือ น้อยกว่า  40 Copies/ml

- ไม่มีอาการต่างๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสหลงเหลืออีก

- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พบว่า ปกติทุกรายการ

- ผลการตรวจค่าตับและไต พบว่า ปกติ

- ทานอาหารได้มาก/ นอนหลับได้ดี

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 7 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


- ค่า CD4 = 78 cells/cu.mm / เพิ่งรับยาต้านไวรัส

- อาการก่อนใช้ มีทั้งผลจากการติดเชื้อ HIV และ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. มีตุ่มและผื่นขึ้นตามผิวหนัง

2. มือและเท้า มีอาการชา

3. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

4. มีอาการจุกเสียด แน่นท้อง ปวดท้อง เบื่ออาหาร

5. วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ผวา ตกใจง่าย ประสาทหลอน และนอนไม่หลับ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 78 cells/cu.mm เป็น 205 cells/cu.mm หรือเพิ่มขึ้น 163%

- ค่า VL = 64 Copies/ml

- อาการต่างๆ ที่เคยเป็นก่อนการใช้ ลดลงมาก เหลือเพียงรอยดำจากตุ่มและผื่นคัน / มีอาการจุกเสียดแน่นท้องเป็นครั้งคราว/ อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลง/ ทานอาหารได้มากขึ้น / นอนหลับได้ดีขึ้น

รายที่ 6 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 17ปี• ข้อมูลก่อนการใช้


- ค่า CD4 = 142 cells/cu.mm

- มีอาการเยื่อหุ้มปอดอักเสบ เหนื่อยหอบ เวลาหายใจมีอาการแสบและหายใจไม่ค่อยสะดวก

- เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง 3 กก.

- มีตุ่มขึ้นตามตัวและมีอาการคัน มีไข้สูงบ่อยครั้ง

- ก่อนใช้ รับยาต้านไวรัส และ รับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

1. อาการเครียด/วิตกกังวล/วิงเวียน/นอนไม่หลับ/สมาธิสั้น/ง่วงซึม/ประสาทหลอน

2. คลื่นไส้/อาเจียน/เบื่ออาหาร/ปวดท้อง/ขึ้นผื่น/ปวดข้อ/กล้ามเนื้ออ่อนแรง


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 142 cells/cu.mm เป็น 337 cells/cu.mm หรือเพิ่มขึ้น 137%

- ผลการ X-Rays ปอดเป็นปกติ การหายใจเป็นปกติ ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ

- ไม่มีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสอีกเลย

- ทานอาหารได้มาก น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 ก.ก. / ส่วนสูงเพิ่มขึ้น 2 ซม. (หลังจากความสูงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา)

- ไม่มีตุ่มขึ้นและอาการคันตามตัวอีก รอยแผลเป็นจางลงมาก หน้าตาและผิวพรรณสดใส

หมายเหตุ รอผลการตรวจ CD4 ครั้งถัดไป

รายที่ 5 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


- ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส / ค่า CD4 = 470 cells/cu.mm

- มีอาการปวดศีรษะ จุกเสียดแน่น และคันตามผิวหนัง

- เหนื่อยง่าย และมีอาการตามัว


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


- อาการต่างๆ ที่เคยเป็นก่อนใช้ ลดลง

- ทานอาหารได้มากขึ้น หลับสบายขึ้น

หมายเหตุ รอผลการตรวจ CD4 ครั้งถัดไป

รายที่ 4 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 27ปี• ข้อมูลก่อนการใช้


- เพิ่งรับยาต้านไวรัส / ค่า CD4 = 32 cells/cu.mm

- พบว่ามีตุ่ม PPE ขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย (หน้า/ ตามตัว/ แขนขา)

- เจ็บคอ ทานอาหารไม่ได้/ เบื่ออาหาร

- เป็นไข้ต่ำทุกวัน/ มีอาการชาตามปลายมือและเท้า/ ปวดศีรษะบ่อยครั้ง


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน


- ตุ่ม PPE และผื่นคันลดลง

- ไม่มีอาการไข้และปวดศีรษะอีก

- อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลง

- ไม่มีอาการเจ็บคอ /ทานอาหารได้มากขึ้น/ นอนหลับได้ดีขึ้น

หมายเหตุ รอผลการตรวจ CD4 ครั้งถัดไป

รายที่ 3 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


- รับยาต้านไวรัส ประมาณ 2 ปี / ค่า CD4 = 380 cells/cu.mm , %CD4 = 10%

- ค่าตับ (SGOT) , WBC และ EOSINOPHIL สูงกว่าค่าปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 = 375 cells/cu.mm , %CD4 = 13.1%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลง จาก 580 Copies/ml เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

- ค่าตับ (SGOT) , WBC และ EOSINOPHIL อยู่ในเกณฑ์ปกติ

รายที่ 2 : หลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


- เพิ่งรับยาต้านไวรัส / ค่า CD4 = 94 cells/cu.mm

- มีอาการจุกเสียด แน่นท้อง ปวดท้องคล้ายอาการของโรคกระเพาะ

- เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ

- มีเชื้อราในปากและลำคอ เจ็บคอ ทานอาหารไม่ได้ เบื่ออาหาร

- ผิวหนังมีผื่นและจุดแดงๆ

- มีอาการชาตามปลายมือ


• ข้อมูลหลังการใช้ 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


- อาการจุกเสียด แน่นท้อง ลดลง

- ไม่มีอาการเจ็บคอ / ทานอาหารได้มากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น 1 กก.

- อาการผื่นลดลง/ จุดแดงๆ จางลง

- อาการชาตามปลายมือลดลง

- นอนหลับได้ดีขึ้น

หมายเหตุ รอผลการตรวจ CD4 ครั้งถัดไป

รายที่ 1 : หลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


• เพศ : หญิง• อายุ : ไม่ระบุ• ข้อมูลก่อนการใช้


- รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 1 ปี / ค่า CD4 = 289 cells/cu.mm


• ข้อมูลหลังการใช้ 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 289 เป็น 458 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 58% / สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้น

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map