HIV Functional Cure

ภาวะ HIV สงบ / หมดฤทธิ์HIV Function Cure ภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์

เป็นภาวะที่นักวิจัยและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีนักวิจัยทีมใดทำให้เกิด ภาวะ HIV สงบ ในผู้ติดเชื้อได้สำเร็จเลย   ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าคณะนักวิจัย Operation BIM เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่ทำให้เกิดภาวะ HIV สงบ ในผู้ติดเชื้อสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

ด้วยข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครและผู้บริโภคที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้คณะนักวิจัยฯ มั่นใจว่าจะมีผู้ที่เกิดภาวะ HIV สงบ หรือ HIV หมดฤทธิ์ จะเพิ่มขึ้นอีกและการเกิดภาวะ HIV สงบ นี้จะช่วยให้ผู้ที่ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด HIV จากพืชกินได้ของ APCO หรือที่เรียกว่านวัตกรรม APCOcap นั่นเอง็HIV Function Cure หรือ ภาวะ HIV สงบ (รายที่ 3 ของโลก) ที่เกิดภาวะสงบได้ในเวลาเพียง 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ยืนยันภาวะ HIV สงบ ด้วยการตรวจต่อเนื่อง

ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่อง ด้วยการตรวจครั้งที่ 10 ของอาสาสมัครรายแรกในโครงการ APCO LIFE FITNESS CHALLENGE ที่เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ โดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย APCOcap และไม่ใช้ยาต้าน

ภาวะ HIV สงบ รายแรกของโลกนี้พบว่าเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันผู้ติดเชื้อที่มีภาวะ HIV สงบ รายที่ 1 นี้ มีคุณภาพชีวิตปกติต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map